Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marinpet AS
Juridisk navn:  Marinpet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51887000
Postboks 208 Sandvikveien 21 Fax:
4001 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 981391616
Aksjekapital: 29.000.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 12/9/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fk hingststasjon as
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.06%
Resultat  
  
-41%
Egenkapital  
  
14.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 44.599.000 37.775.000 0 0 0
Resultat: -6.249.000 -4.432.000 451.000 10.355.000 -68.000
Egenkapital: 19.623.000 17.083.000 18.200.000 16.542.000 5.830.000
Regnskap for  Marinpet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 44.599.000 37.775.000 0 0 0
Driftskostnader -50.963.000 -41.889.000 -21.000 8.616.000 -67.000
Driftsresultat -6.365.000 -4.114.000 -21.000 8.616.000 -67.000
Finansinntekter 1.408.000 227.000 473.000 1.741.000 0
Finanskostnader -1.292.000 -545.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 116.000 -318.000 472.000 1.740.000 -1.000
Resultat før skatt -6.249.000 -4.432.000 451.000 10.355.000 -68.000
Skattekostnad 1.934.000 762.000 290.000 89.000 718.000
Årsresultat -4.315.000 -3.670.000 741.000 10.445.000 650.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.261.000 2.207.000 15.750.000 15.750.000 3.150.000
Sum omløpsmidler 27.817.000 24.781.000 2.469.000 811.000 2.680.000
Sum eiendeler 30.078.000 26.988.000 18.219.000 16.561.000 5.830.000
Sum opptjent egenkapital -9.377.000 -11.917.000 -44.335.000 -45.076.000 -55.520.000
Sum egenkapital 19.623.000 17.083.000 18.200.000 16.542.000 5.830.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.455.000 9.906.000 19.000 19.000 0
Sum gjeld og egenkapital 30.078.000 26.989.000 18.219.000 16.561.000 5.830.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.599.000 37.766.000 0 0 0
Andre inntekter 0 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 44.599.000 37.775.000 0 0 0
Varekostnad -33.751.000 -26.631.000 0 0 0
Lønninger -9.086.000 -7.920.000 0 0 0
Avskrivning -500.000 -457.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.626.000 -6.881.000 -21.000 8.616.000 -67.000
Driftskostnader -50.963.000 -41.889.000 -21.000 8.616.000 -67.000
Driftsresultat -6.365.000 -4.114.000 -21.000 8.616.000 -67.000
Finansinntekter 1.408.000 227.000 473.000 1.741.000 0
Finanskostnader -1.292.000 -545.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 116.000 -318.000 472.000 1.740.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.315.000 -3.670.000 741.000 10.445.000 650.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.116.000 1.952.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.145.000 256.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.261.000 2.207.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 15.750.000 15.750.000 3.150.000
Sum anleggsmidler 2.261.000 2.207.000 15.750.000 15.750.000 3.150.000
Varebeholdning 9.435.000 10.988.000 0 0 0
Kundefordringer 7.083.000 9.234.000 236.000 0 0
Andre fordringer 9.755.000 4.256.000 1.207.000 678.000 2.658.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.545.000 303.000 1.026.000 133.000 22.000
Sum omløpsmidler 27.817.000 24.781.000 2.469.000 811.000 2.680.000
Sum eiendeler 30.078.000 26.988.000 18.219.000 16.561.000 5.830.000
Sum opptjent egenkapital -9.377.000 -11.917.000 -44.335.000 -45.076.000 -55.520.000
Sum egenkapital 19.623.000 17.083.000 18.200.000 16.542.000 5.830.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.318.000 4.405.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.206.000 3.739.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 589.000 569.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.342.000 1.193.000 19.000 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.455.000 9.906.000 19.000 19.000 0
Sum gjeld og egenkapital 30.078.000 26.989.000 18.219.000 16.561.000 5.830.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.362.000 14.875.000 2.450.000 792.000 2.680.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.5 129.9 42.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 129.9 42.7 0.0
Soliditet 65.2 63.3 99.9 99.9 100.0
Resultatgrad -14.3 -10.9
Rentedekningsgrad -4.9 -7.5 8 -67.0
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -16.5 -14.4 2.5 62.5 -1.1
Signatur
25.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex