Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marine Support AS
Juridisk navn:  Marine Support AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181655
Prestanesvegen 29 Prestanesvegen 29 Fax: 56181651
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 984191731
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vest Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
226.46%
Resultat  
  
556.53%
Egenkapital  
  
58.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 60.190.000 18.437.000 5.926.000 13.271.000 33.417.000
Resultat: 3.519.000 536.000 -2.497.000 2.601.000 -802.000
Egenkapital: 7.283.000 4.581.000 4.205.000 6.202.000 3.918.000
Regnskap for  Marine Support AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 60.190.000 18.437.000 5.926.000 13.271.000 33.417.000
Driftskostnader -56.628.000 -17.894.000 -8.076.000 -12.229.000 -34.205.000
Driftsresultat 3.562.000 543.000 -2.150.000 1.041.000 -786.000
Finansinntekter 19.000 5.000 4.000 1.619.000 795.000
Finanskostnader -62.000 -12.000 -350.000 -58.000 -811.000
Finans -43.000 -7.000 -346.000 1.561.000 -16.000
Resultat før skatt 3.519.000 536.000 -2.497.000 2.601.000 -802.000
Skattekostnad -817.000 -159.000 469.000 -317.000 108.000
Årsresultat 2.702.000 377.000 -2.028.000 2.285.000 -694.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.029.000 2.675.000 2.845.000 2.691.000 3.312.000
Sum omløpsmidler 10.470.000 6.815.000 2.127.000 11.705.000 12.809.000
Sum eiendeler 12.499.000 9.490.000 4.972.000 14.396.000 16.121.000
Sum opptjent egenkapital 6.983.000 4.281.000 3.905.000 5.902.000 3.618.000
Sum egenkapital 7.283.000 4.581.000 4.205.000 6.202.000 3.918.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.213.000 4.909.000 768.000 8.194.000 12.203.000
Sum gjeld og egenkapital 12.499.000 9.490.000 4.973.000 14.396.000 16.121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.190.000 18.437.000 5.926.000 13.247.000 33.417.000
Andre inntekter 0 0 0 24.000 0
Driftsinntekter 60.190.000 18.437.000 5.926.000 13.271.000 33.417.000
Varekostnad -53.227.000 -13.098.000 -5.527.000 -10.567.000 -27.541.000
Lønninger -2.210.000 -1.934.000 -689.000 -579.000 -4.148.000
Avskrivning -7.000 -11.000 -15.000 0 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 -58.000 0
Andre driftskostnader -1.184.000 -851.000 -1.845.000 -175.000 -2.046.000
Driftskostnader -56.628.000 -17.894.000 -8.076.000 -12.229.000 -34.205.000
Driftsresultat 3.562.000 543.000 -2.150.000 1.041.000 -786.000
Finansinntekter 19.000 5.000 4.000 1.619.000 795.000
Finanskostnader -62.000 -12.000 -350.000 -58.000 -811.000
Finans -43.000 -7.000 -346.000 1.561.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.702.000 377.000 -2.028.000 2.285.000 -694.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 639.000 798.000 329.000 646.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 181.000
Driftsløsøre 17.000 25.000 35.000 0 123.000
Sum varige driftsmidler 17.000 25.000 35.000 0 304.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.012.000 2.012.000 2.012.000 2.362.000 2.362.000
Sum anleggsmidler 2.029.000 2.675.000 2.845.000 2.691.000 3.312.000
Varebeholdning 0 0 0 0 850.000
Kundefordringer 6.090.000 6.673.000 433.000 7.755.000 10.779.000
Andre fordringer 2.171.000 38.000 6.000 3.226.000 1.016.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.209.000 104.000 1.688.000 724.000 163.000
Sum omløpsmidler 10.470.000 6.815.000 2.127.000 11.705.000 12.809.000
Sum eiendeler 12.499.000 9.490.000 4.972.000 14.396.000 16.121.000
Sum opptjent egenkapital 6.983.000 4.281.000 3.905.000 5.902.000 3.618.000
Sum egenkapital 7.283.000 4.581.000 4.205.000 6.202.000 3.918.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.904.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.033.000 1.003.000 469.000 7.373.000 5.950.000
Betalbar skatt 176.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 127.000 138.000 0 282.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.859.000 3.779.000 161.000 821.000 3.067.000
Sum kortsiktig gjeld 5.213.000 4.909.000 768.000 8.194.000 12.203.000
Sum gjeld og egenkapital 12.499.000 9.490.000 4.973.000 14.396.000 16.121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.257.000 1.906.000 1.359.000 3.511.000 606.000
Likviditetsgrad 1 2 1.4 2.8 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 2 1.4 2.8 1.5 1.0
Soliditet 58.3 48.3 84.6 43.1 24.3
Resultatgrad 5.9 2.9 -36.3 7.8 -2.4
Rentedekningsgrad 57.5 45.3 -6.1 45.9 0.0
Gjeldsgrad 0.7 1.1 0.2 1.3 3.1
Total kapitalrentabilitet 28.7 5.8 -43.2 18.5 0.1
Signatur
04.11.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex