Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marin It AS
Juridisk navn:  Marin It AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55252500
Alfabygget Alfabygget Fax: 56181006
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 994796550
Aksjekapital: 16.000.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 11/13/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.9%
Resultat  
  
-248.78%
Egenkapital  
  
-9.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 107.940.000 113.506.000 116.519.000 135.792.000 137.775.000
Resultat: -2.672.000 1.796.000 90.000 2.170.000 2.194.000
Egenkapital: 24.147.000 26.672.000 25.887.000 25.813.000 23.666.000
Regnskap for  Marin It AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 107.940.000 113.506.000 116.519.000 135.792.000 137.775.000
Driftskostnader -109.263.000 -110.648.000 -115.508.000 -131.890.000 -133.634.000
Driftsresultat -1.323.000 2.858.000 1.010.000 3.902.000 4.142.000
Finansinntekter 158.000 369.000 564.000 276.000 369.000
Finanskostnader -1.506.000 -1.430.000 -1.484.000 -2.007.000 -2.317.000
Finans -1.348.000 -1.061.000 -920.000 -1.731.000 -1.948.000
Resultat før skatt -2.672.000 1.796.000 90.000 2.170.000 2.194.000
Skattekostnad 467.000 -532.000 -84.000 -611.000 -597.000
Årsresultat -2.205.000 1.265.000 6.000 1.559.000 1.598.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.389.000 24.259.000 28.429.000 32.236.000 29.951.000
Sum omløpsmidler 50.260.000 48.120.000 45.282.000 43.243.000 37.649.000
Sum eiendeler 85.649.000 72.379.000 73.711.000 75.479.000 67.600.000
Sum opptjent egenkapital 8.137.000 10.662.000 9.877.000 9.803.000 7.656.000
Sum egenkapital 24.147.000 26.672.000 25.887.000 25.813.000 23.666.000
Sum langsiktig gjeld 16.456.000 10.613.000 15.514.000 17.103.000 19.617.000
Sum kortsiktig gjeld 45.045.000 35.093.000 32.310.000 32.563.000 24.317.000
Sum gjeld og egenkapital 85.648.000 72.378.000 73.711.000 75.479.000 67.600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.923.000 113.506.000 116.519.000 135.792.000 134.147.000
Andre inntekter 17.000 0 0 0 3.628.000
Driftsinntekter 107.940.000 113.506.000 116.519.000 135.792.000 137.775.000
Varekostnad -35.138.000 -45.168.000 -44.705.000 -45.519.000 -51.457.000
Lønninger -47.638.000 -40.436.000 -38.017.000 -51.883.000 -55.168.000
Avskrivning -13.158.000 -16.599.000 -18.553.000 -16.486.000 -10.898.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.329.000 -8.445.000 -14.233.000 -18.002.000 -16.111.000
Driftskostnader -109.263.000 -110.648.000 -115.508.000 -131.890.000 -133.634.000
Driftsresultat -1.323.000 2.858.000 1.010.000 3.902.000 4.142.000
Finansinntekter 158.000 369.000 564.000 276.000 369.000
Finanskostnader -1.506.000 -1.430.000 -1.484.000 -2.007.000 -2.317.000
Finans -1.348.000 -1.061.000 -920.000 -1.731.000 -1.948.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.205.000 1.265.000 6.000 1.559.000 1.598.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.836.000 2.273.000 1.439.000 303.000 434.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 32.554.000 21.986.000 26.990.000 31.933.000 29.517.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 32.554.000 21.986.000 26.990.000 31.933.000 29.517.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.389.000 24.259.000 28.429.000 32.236.000 29.951.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.103.000 14.271.000 15.416.000 19.615.000 18.362.000
Andre fordringer 32.465.000 14.866.000 14.685.000 16.732.000 17.813.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.692.000 18.983.000 15.181.000 6.897.000 1.473.000
Sum omløpsmidler 50.260.000 48.120.000 45.282.000 43.243.000 37.649.000
Sum eiendeler 85.649.000 72.379.000 73.711.000 75.479.000 67.600.000
Sum opptjent egenkapital 8.137.000 10.662.000 9.877.000 9.803.000 7.656.000
Sum egenkapital 24.147.000 26.672.000 25.887.000 25.813.000 23.666.000
Sum avsetninger til forpliktelser 947.000 614.000 747.000 870.000 1.640.000
Gjeld til kredittinstitutt 22.893.000 10.571.000 11.496.000 9.292.000 1.260.000
Sum langsiktig gjeld 16.456.000 10.613.000 15.514.000 17.103.000 19.617.000
Leverandørgjeld 13.552.000 11.986.000 13.074.000 12.332.000 14.097.000
Betalbar skatt 0 1.214.000 1.243.000 697.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.665.000 2.021.000 1.759.000 2.210.000 2.654.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.934.000 9.301.000 4.738.000 8.032.000 6.306.000
Sum kortsiktig gjeld 45.045.000 35.093.000 32.310.000 32.563.000 24.317.000
Sum gjeld og egenkapital 85.648.000 72.378.000 73.711.000 75.479.000 67.600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.215.000 13.027.000 12.972.000 10.680.000 13.332.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.4 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.4 1.4 1.6
Soliditet 28.2 36.9 35.1 34.2 35.0
Resultatgrad -1.2 2.5 0.9 2.9 3.0
Rentedekningsgrad -0.9 2 0.7 2.1 1.9
Gjeldsgrad 2.5 1.7 1.8 1.9 1.9
Total kapitalrentabilitet -1.4 4.5 2.1 5.5 6.7
Signatur
23.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex