Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Manstad Skolekorps
Juridisk navn:  Manstad Skolekorps
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41854807
Postboks 18 Fax:
1626 Manstad 1626 Manstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 971253541
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2001
Omsetning: 449.000
Resultat: 82.000
Egenkapital: 415.000
Regnskap for  Manstad Skolekorps
Resultat 2001
Driftsinntekter 449.000
Driftskostnader -366.000
Driftsresultat 82.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 82.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 331.000
Sum omløpsmidler 147.000
Sum eiendeler 478.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 415.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 64.000
Sum gjeld og egenkapital 479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 449.000
Varekostnad 0
Lønninger -206.000
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -160.000
Driftskostnader -366.000
Driftsresultat 82.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 331.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 40.000
Sum investeringer
Kasse, bank 107.000
Sum omløpsmidler 147.000
Sum eiendeler 478.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 415.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000
Sum gjeld og egenkapital 479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 211.000
Likviditetsgrad 1 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3
Soliditet 86.6
Resultatgrad 18.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 17.1
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex