Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mannskapsutleie Ltd
Juridisk navn:  Mannskapsutleie Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95408072
Eidsvollsgata 7 Eidsvollsgata 7 Fax:
3679 Notodden 3679 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 996612023
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/24/2011
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.65%
Resultat  
  
-3.54%
Egenkapital  
  
65.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011
Omsetning: 701.000 743.000 1.140.000 498.000
Resultat: 218.000 226.000 328.000 120.000
Egenkapital: 543.000 329.000 316.000 92.000
Regnskap for  Mannskapsutleie Ltd
Resultat 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 701.000 743.000 1.140.000 498.000
Driftskostnader -482.000 -517.000 -812.000 -378.000
Driftsresultat 218.000 226.000 328.000 120.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 218.000 226.000 328.000 120.000
Skattekostnad -59.000 -63.000 -92.000 -34.000
Årsresultat 159.000 163.000 236.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 110.000 0 0
Sum omløpsmidler 405.000 371.000 696.000 196.000
Sum eiendeler 531.000 481.000 696.000 196.000
Sum opptjent egenkapital 0 329.000 316.000 92.000
Sum egenkapital 543.000 329.000 316.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -13.000 152.000 379.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 530.000 481.000 695.000 196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 701.000 743.000 1.140.000 498.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 701.000 743.000 1.140.000 498.000
Varekostnad 0 -15.000 -18.000 0
Lønninger -302.000 -286.000 -390.000 -286.000
Avskrivning -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 -216.000 0 0
Andre driftskostnader -175.000 0 -404.000 -92.000
Driftskostnader -482.000 -517.000 -812.000 -378.000
Driftsresultat 218.000 226.000 328.000 120.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0 0
Årsresultat 159.000 163.000 236.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 113.000 110.000 0 0
Sum anleggsmidler 126.000 110.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 139.000 30.000 398.000 113.000
Andre fordringer 8.000 25.000 33.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 258.000 316.000 265.000 35.000
Sum omløpsmidler 405.000 371.000 696.000 196.000
Sum eiendeler 531.000 481.000 696.000 196.000
Sum opptjent egenkapital 0 329.000 316.000 92.000
Sum egenkapital 543.000 329.000 316.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 242.000 0
Betalbar skatt 59.000 63.000 0 34.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 63.000 215.000 40.000
Utbytte 0 -150.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 26.000 -78.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld -13.000 152.000 379.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 530.000 481.000 695.000 196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 418.000 219.000 317.000 92.000
Likviditetsgrad 1 -31.2 2.4 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 -31.1 2.5 1.9 1.9
Soliditet 102.5 68.4 45.5 46.9
Resultatgrad 31.1 30.4 28.8 24.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.5 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 41.1 47.0 47.2 61.2
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex