Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mannskapsutleie As
Juridisk navn:  Mannskapsutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95408072
Sauheradvegen 1655 Sauheradvegen 1655 Fax:
3683 Notodden 3683 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 915293425
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/25/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Uglem Regnskap & Rådgivning
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.24%
Resultat  
  
-371.11%
Egenkapital  
  
-27.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 309.000 621.000 918.000 731.000 691.000
Resultat: -122.000 45.000 331.000 68.000 312.000
Egenkapital: 322.000 444.000 410.000 159.000 258.000
Regnskap for  Mannskapsutleie As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 309.000 621.000 918.000 731.000 691.000
Driftskostnader -432.000 -576.000 -588.000 -663.000 -380.000
Driftsresultat -122.000 45.000 330.000 68.000 312.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt -122.000 45.000 331.000 68.000 312.000
Skattekostnad 0 -10.000 -79.000 -17.000 -84.000
Årsresultat -122.000 34.000 251.000 51.000 228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 423.000 61.000 228.000 95.000 118.000
Sum omløpsmidler 281.000 459.000 370.000 166.000 461.000
Sum eiendeler 704.000 520.000 598.000 261.000 579.000
Sum opptjent egenkapital 292.000 414.000 380.000 129.000 228.000
Sum egenkapital 322.000 444.000 410.000 159.000 258.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 20.000 0
Sum kortsiktig gjeld 382.000 75.000 188.000 82.000 321.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000 519.000 598.000 261.000 579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 309.000 621.000 918.000 657.000 691.000
Andre inntekter 0 0 0 73.000 0
Driftsinntekter 309.000 621.000 918.000 731.000 691.000
Varekostnad 0 0 0 -65.000 -8.000
Lønninger -48.000 -184.000 -305.000 -405.000 -251.000
Avskrivning -49.000 -15.000 -19.000 -24.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -335.000 -377.000 -264.000 -169.000 -91.000
Driftskostnader -432.000 -576.000 -588.000 -663.000 -380.000
Driftsresultat -122.000 45.000 330.000 68.000 312.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -122.000 34.000 251.000 51.000 228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 61.000 76.000 95.000 118.000
Driftsløsøre 423.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 423.000 61.000 76.000 95.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 152.000 0 0
Sum anleggsmidler 423.000 61.000 228.000 95.000 118.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 88.000 92.000 77.000 145.000
Andre fordringer 97.000 122.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 176.000 249.000 278.000 89.000 316.000
Sum omløpsmidler 281.000 459.000 370.000 166.000 461.000
Sum eiendeler 704.000 520.000 598.000 261.000 579.000
Sum opptjent egenkapital 292.000 414.000 380.000 129.000 228.000
Sum egenkapital 322.000 444.000 410.000 159.000 258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 20.000 0
Leverandørgjeld 17.000 0 28.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 0 10.000 79.000 17.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 15.000 52.000 25.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 354.000 49.000 29.000 37.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 382.000 75.000 188.000 82.000 321.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000 519.000 598.000 261.000 579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -101.000 384.000 182.000 84.000 140.000
Likviditetsgrad 1 0.7 6.1 2 2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7 6.1 2 2 1.5
Soliditet 45.7 85.5 68.6 60.9 44.6
Resultatgrad -39.5 7.2 35.9 9.3 45.2
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 1.2 0.2 0.5 0.6 1.2
Total kapitalrentabilitet -17.3 8.7 55.2 26.1 53.9
Signatur
14.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex