Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mannskapsseksjonen
Juridisk navn:  Mannskapsseksjonen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1233 Torgård Havnegata 9 Fax:
7462 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 917529256
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/16/2015
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.93%
Resultat  
  
73.48%
Egenkapital  
  
26.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.503.000 4.961.000 5.410.000 5.103.000
Resultat: 1.714.000 988.000 755.000 1.056.000
Egenkapital: 8.219.000 6.505.000 5.517.000 4.763.000
Regnskap for  Mannskapsseksjonen
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.503.000 4.961.000 5.410.000 5.103.000
Driftskostnader -3.821.000 -3.977.000 -4.658.000 -4.052.000
Driftsresultat 1.682.000 983.000 752.000 1.052.000
Finansinntekter 33.000 5.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 33.000 5.000 3.000 5.000
Resultat før skatt 1.714.000 988.000 755.000 1.056.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.714.000 988.000 755.000 1.056.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 17.000 23.000 29.000
Sum omløpsmidler 8.956.000 7.092.000 6.856.000 5.288.000
Sum eiendeler 8.967.000 7.109.000 6.879.000 5.317.000
Sum opptjent egenkapital 8.219.000 6.505.000 5.517.000 4.763.000
Sum egenkapital 8.219.000 6.505.000 5.517.000 4.763.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 749.000 605.000 1.362.000 554.000
Sum gjeld og egenkapital 8.968.000 7.110.000 6.879.000 5.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.503.000 4.961.000 5.410.000 5.103.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.503.000 4.961.000 5.410.000 5.103.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.082.000 -2.387.000 -3.417.000 -2.605.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.733.000 -1.584.000 -1.235.000 -1.429.000
Driftskostnader -3.821.000 -3.977.000 -4.658.000 -4.052.000
Driftsresultat 1.682.000 983.000 752.000 1.052.000
Finansinntekter 33.000 5.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 33.000 5.000 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.714.000 988.000 755.000 1.056.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 17.000 23.000 29.000
Sum varige driftsmidler 11.000 17.000 23.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 17.000 23.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 845.000 845.000 772.000 720.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.111.000 6.247.000 6.084.000 4.567.000
Sum omløpsmidler 8.956.000 7.092.000 6.856.000 5.288.000
Sum eiendeler 8.967.000 7.109.000 6.879.000 5.317.000
Sum opptjent egenkapital 8.219.000 6.505.000 5.517.000 4.763.000
Sum egenkapital 8.219.000 6.505.000 5.517.000 4.763.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 228.000 134.000 280.000 113.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 339.000 360.000 199.000 290.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181.000 111.000 882.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 749.000 605.000 1.362.000 554.000
Sum gjeld og egenkapital 8.968.000 7.110.000 6.879.000 5.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.207.000 6.487.000 5.494.000 4.734.000
Likviditetsgrad 1 1 11.7 5 9.5
Likviditetsgrad 2 1 11.7 5 9.5
Soliditet 91.6 91.5 80.2 89.6
Resultatgrad 30.6 19.8 13.9 20.6
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.1 13.9 1 19.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex