Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mannskapsmessa As
Juridisk navn:  Mannskapsmessa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38028300
C/O Vekstra Sør As Stadionveien 21 Odderøyveien 90 Fax:
4632 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993352306
Aksjekapital: 130.001 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 11/18/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.84%
Resultat  
  
-321.74%
Egenkapital  
  
-145.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.134.000 841.000 616.000 283.000 402.000
Resultat: -679.000 -161.000 -116.000 -197.000 -86.000
Egenkapital: -893.000 -364.000 -238.000 -431.000 -233.000
Regnskap for  Mannskapsmessa As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.134.000 841.000 616.000 283.000 402.000
Driftskostnader -1.799.000 -1.000.000 -731.000 -480.000 -488.000
Driftsresultat -665.000 -159.000 -116.000 -197.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -2.000 0 0 0
Finans -14.000 -2.000 0 0 0
Resultat før skatt -679.000 -161.000 -116.000 -197.000 -86.000
Skattekostnad 149.000 35.000 309.000 0 0
Årsresultat -530.000 -125.000 192.000 -197.000 -86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.268.000 445.000 463.000 127.000 226.000
Sum omløpsmidler 102.000 198.000 110.000 45.000 65.000
Sum eiendeler 1.370.000 643.000 573.000 172.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -1.100.000 -570.000 -445.000 -637.000 -440.000
Sum egenkapital -893.000 -364.000 -238.000 -431.000 -233.000
Sum langsiktig gjeld 1.667.000 742.000 811.000 500.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 597.000 264.000 0 102.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 1.371.000 643.000 573.000 172.000 292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.123.000 833.000 616.000 283.000 404.000
Andre inntekter 12.000 8.000 0 0 -2.000
Driftsinntekter 1.134.000 841.000 616.000 283.000 402.000
Varekostnad -255.000 -5.000 0 0 0
Lønninger -792.000 0 -12.000 -116.000 -97.000
Avskrivning -95.000 -53.000 -100.000 -99.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -657.000 -942.000 -619.000 -265.000 -292.000
Driftskostnader -1.799.000 -1.000.000 -731.000 -480.000 -488.000
Driftsresultat -665.000 -159.000 -116.000 -197.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -2.000 0 0 0
Finans -14.000 -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -530.000 -125.000 192.000 -197.000 -86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 582.000 344.000 309.000 0 0
Fast eiendom 0 64.000 0 0
Maskiner anlegg 0 28.000 127.000 226.000
Driftsløsøre 686.000 101.000 63.000 0 0
Sum varige driftsmidler 686.000 101.000 154.000 127.000 226.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.268.000 445.000 463.000 127.000 226.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 98.000 62.000 102.000 103.000 74.000
Andre fordringer 108.000 0 -72.000 -24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 28.000 8.000 13.000 16.000
Sum omløpsmidler 102.000 198.000 110.000 45.000 65.000
Sum eiendeler 1.370.000 643.000 573.000 172.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -1.100.000 -570.000 -445.000 -637.000 -440.000
Sum egenkapital -893.000 -364.000 -238.000 -431.000 -233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.667.000 742.000 811.000 500.000 500.000
Leverandørgjeld 479.000 264.000 0 84.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 0 4.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 0 0 15.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 597.000 264.000 0 102.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 1.371.000 643.000 573.000 172.000 292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -495.000 -66.000 110.000 -57.000 40.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.8 0.4 2.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.8 0 0.4 2.6
Soliditet -65.1 -56.7 -41.5 -79.8
Resultatgrad -58.6 -18.9 -18.8 -69.6 -21.4
Rentedekningsgrad -47.5 -79.5
Gjeldsgrad -2.5 -2.8 -3.4 -1.4 -2.3
Total kapitalrentabilitet -48.5 -24.8 -20.2 -115.2 -29.5
Signatur
16.06.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex