Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mannskapsmessa As
Juridisk navn:  Mannskapsmessa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38028300
C/O Vekstra Sør As Stadionveien 21 Odderøyveien 90 Fax:
4632 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993352306
Aksjekapital: 130.001 NOK
Etableringsdato: 11/18/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
117.67%
Resultat  
  
41.12%
Egenkapital  
  
44.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 616.000 283.000 402.000 525.000 491.000
Resultat: -116.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Egenkapital: -238.000 -431.000 -233.000 -147.000 -155.000
Regnskap for  Mannskapsmessa As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 616.000 283.000 402.000 525.000 491.000
Driftskostnader -731.000 -480.000 -488.000 -517.000 -549.000
Driftsresultat -116.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -116.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Skattekostnad 309.000 0 0 0 0
Årsresultat 192.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 463.000 127.000 226.000 326.000 425.000
Sum omløpsmidler 110.000 45.000 65.000 51.000 25.000
Sum eiendeler 573.000 172.000 291.000 377.000 450.000
Sum opptjent egenkapital -445.000 -637.000 -440.000 -354.000 -361.000
Sum egenkapital -238.000 -431.000 -233.000 -147.000 -155.000
Sum langsiktig gjeld 811.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 0 102.000 25.000 24.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 573.000 172.000 292.000 377.000 450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 616.000 283.000 404.000 524.000 491.000
Andre inntekter 0 0 -2.000 1.000 0
Driftsinntekter 616.000 283.000 402.000 525.000 491.000
Varekostnad 0 0 0 0 -6.000
Lønninger -12.000 -116.000 -97.000 -115.000 -162.000
Avskrivning -100.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -619.000 -265.000 -292.000 -303.000 -282.000
Driftskostnader -731.000 -480.000 -488.000 -517.000 -549.000
Driftsresultat -116.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 192.000 -197.000 -86.000 8.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 309.000 0 0 0 0
Fast eiendom 64.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 28.000 127.000 226.000 326.000 425.000
Driftsløsøre 63.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 154.000 127.000 226.000 326.000 425.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 463.000 127.000 226.000 326.000 425.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 102.000 103.000 74.000 29.000 16.000
Andre fordringer 0 -72.000 -24.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 13.000 16.000 22.000 8.000
Sum omløpsmidler 110.000 45.000 65.000 51.000 25.000
Sum eiendeler 573.000 172.000 291.000 377.000 450.000
Sum opptjent egenkapital -445.000 -637.000 -440.000 -354.000 -361.000
Sum egenkapital -238.000 -431.000 -233.000 -147.000 -155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 811.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Leverandørgjeld 0 84.000 0 0 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 12.000 4.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 15.000 13.000 19.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 0 102.000 25.000 24.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 573.000 172.000 292.000 377.000 450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000 -57.000 40.000 27.000 -79.000
Likviditetsgrad 1 0.4 2.6 2.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0.4 2.6 2.2 0.3
Soliditet -41.5 -79.8 -39.0 -34.5
Resultatgrad -18.8 -69.6 -21.4 1.5 -12.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.4 -1.4 -2.3 -3.6 -3.9
Total kapitalrentabilitet -20.2 -115.2 -29.5 2.1 -13.1
Signatur
30.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex