Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mannskapsbehov Limited
Juridisk navn:  Mannskapsbehov Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99216193
Bjørnsons Vei 16 D Bjørnsons Vei 16 D Fax:
3117 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 990459916
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/31/2006
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2006
Omsetning: 227.000
Resultat: 34.000
Egenkapital: 25.000
Regnskap for  Mannskapsbehov Limited
Resultat 2006
Driftsinntekter 227.000
Driftskostnader -193.000
Driftsresultat 34.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 34.000
Skattekostnad -10.000
Årsresultat 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 143.000
Sum eiendeler 143.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 25.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 118.000
Sum gjeld og egenkapital 143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 227.000
Varekostnad 0
Lønninger -147.000
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -46.000
Driftskostnader -193.000
Driftsresultat 34.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 104.000
Andre fordringer 14.000
Sum investeringer
Kasse, bank 25.000
Sum omløpsmidler 143.000
Sum eiendeler 143.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 10.000
Skyldig offentlige avgifter 91.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000
Sum kortsiktig gjeld 118.000
Sum gjeld og egenkapital 143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 17.5
Resultatgrad 15.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.7
Total kapitalrentabilitet 23.8
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex