Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mannskap As
Juridisk navn:  Mannskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Leirdals vei 20 Gamle Leirdals vei 20 Fax:
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921284527
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/6/2018 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.94%
Resultat  
  
-55.27%
Egenkapital  
  
22.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 3.266.000 4.238.000 1.611.000
Resultat: 242.000 541.000 413.000
Egenkapital: 1.028.000 840.000 418.000
Regnskap for  Mannskap As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.266.000 4.238.000 1.611.000
Driftskostnader -3.024.000 -3.698.000 -1.198.000
Driftsresultat 241.000 540.000 413.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 242.000 541.000 413.000
Skattekostnad -53.000 -119.000 -95.000
Årsresultat 188.000 421.000 318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 12.000 0
Sum omløpsmidler 1.335.000 1.530.000 941.000
Sum eiendeler 1.356.000 1.542.000 941.000
Sum opptjent egenkapital 928.000 740.000 318.000
Sum egenkapital 1.028.000 840.000 418.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 327.000 700.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 1.356.000 1.542.000 941.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.266.000 4.238.000 1.611.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.266.000 4.238.000 1.611.000
Varekostnad -108.000 -98.000 -57.000
Lønninger -2.099.000 -2.843.000 -969.000
Avskrivning -12.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -805.000 -754.000 -172.000
Driftskostnader -3.024.000 -3.698.000 -1.198.000
Driftsresultat 241.000 540.000 413.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 188.000 421.000 318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 12.000 0
Sum varige driftsmidler 0 12.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 12.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 258.000 458.000 394.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.077.000 1.072.000 547.000
Sum omløpsmidler 1.335.000 1.530.000 941.000
Sum eiendeler 1.356.000 1.542.000 941.000
Sum opptjent egenkapital 928.000 740.000 318.000
Sum egenkapital 1.028.000 840.000 418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 0
Leverandørgjeld 70.000 60.000 42.000
Betalbar skatt 54.000 117.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 302.000 329.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000 221.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 327.000 700.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 1.356.000 1.542.000 941.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.008.000 830.000 418.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 4.1 2.2 1.8
Soliditet 75.8 54.5 44.4
Resultatgrad 7.4 12.7 25.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 17.8 3 43.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex