Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mannskap As
Juridisk navn:  Mannskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Leirdals vei 20 Gamle Leirdals vei 20 Fax:
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921284527
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/23/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abc Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
163.07%
Resultat  
  
30.99%
Egenkapital  
  
100.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 4.238.000 1.611.000
Resultat: 541.000 413.000
Egenkapital: 840.000 418.000
Regnskap for  Mannskap As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 4.238.000 1.611.000
Driftskostnader -3.698.000 -1.198.000
Driftsresultat 540.000 413.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 541.000 413.000
Skattekostnad -119.000 -95.000
Årsresultat 421.000 318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 0
Sum omløpsmidler 1.530.000 941.000
Sum eiendeler 1.542.000 941.000
Sum opptjent egenkapital 740.000 318.000
Sum egenkapital 840.000 418.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 700.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 1.542.000 941.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.238.000 1.611.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.238.000 1.611.000
Varekostnad -98.000 -57.000
Lønninger -2.843.000 -969.000
Avskrivning -3.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -754.000 -172.000
Driftskostnader -3.698.000 -1.198.000
Driftsresultat 540.000 413.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 421.000 318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 12.000 0
Sum varige driftsmidler 12.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 458.000 394.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.072.000 547.000
Sum omløpsmidler 1.530.000 941.000
Sum eiendeler 1.542.000 941.000
Sum opptjent egenkapital 740.000 318.000
Sum egenkapital 840.000 418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Leverandørgjeld 60.000 42.000
Betalbar skatt 117.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 302.000 329.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 700.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 1.542.000 941.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 830.000 418.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8
Soliditet 54.5 44.4
Resultatgrad 12.7 25.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 3 43.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex