Mangen Music Ltd
Juridisk navn:  Mangen Music Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95807919
Grålum Alle 17A Grålum Alle 17A Fax:
1712 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 893155562
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/11/2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.2%
Resultat  
  
-98.88%
Egenkapital  
  
16.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.759.000 2.261.000 512.000 341.000 319.000
Resultat: 18.000 1.603.000 435.000 105.000 -19.000
Egenkapital: 128.000 110.000 111.000 91.000 21.000
Regnskap for  Mangen Music Ltd
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.759.000 2.261.000 512.000 341.000 319.000
Driftskostnader -1.741.000 -658.000 -77.000 -236.000 -338.000
Driftsresultat 18.000 1.603.000 435.000 105.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 18.000 1.603.000 435.000 105.000 -19.000
Skattekostnad 0 -391.000 -5.000 -35.000 5.000
Årsresultat 18.000 1.212.000 430.000 70.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 112.000 167.000
Sum omløpsmidler 287.000 37.000 40.000 28.000 18.000
Sum eiendeler 387.000 137.000 140.000 140.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 109.000 110.000 90.000 20.000
Sum egenkapital 128.000 110.000 111.000 91.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 138.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000 26.000 29.000 48.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 387.000 136.000 140.000 139.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.759.000 2.261.000 512.000 341.000 319.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.759.000 2.261.000 512.000 341.000 319.000
Varekostnad -575.000 -611.000 -59.000 -160.000 -17.000
Lønninger -746.000 0 0 0 -233.000
Avskrivning 0 0 0 0 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -420.000 -47.000 -18.000 -76.000 -67.000
Driftskostnader -1.741.000 -658.000 -77.000 -236.000 -338.000
Driftsresultat 18.000 1.603.000 435.000 105.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 -1.213.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -411.000 0 0
Årsresultat 18.000 1.212.000 430.000 70.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 112.000 155.000
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 112.000 167.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 36.000 18.000 4.000 7.000
Andre fordringer 0 0 9.000 9.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 277.000 0 13.000 15.000 9.000
Sum omløpsmidler 287.000 37.000 40.000 28.000 18.000
Sum eiendeler 387.000 137.000 140.000 140.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 109.000 110.000 90.000 20.000
Sum egenkapital 128.000 110.000 111.000 91.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 138.000
Leverandørgjeld 37.000 19.000 17.000 0 0
Betalbar skatt 0 8.000 5.000 23.000 0
Skyldig offentlige avgifter 87.000 0 3.000 3.000 4.000
Utbytte 0 0 -411.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000 0 4.000 22.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 259.000 26.000 29.000 48.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 387.000 136.000 140.000 139.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 11.000 11.000 -20.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.4 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.4 0.6 0.7
Soliditet 33.1 80.9 79.3 65.5 11.4
Resultatgrad 1 70.9 8 30.8 -6.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2 0.2 0.3 0.5 7.8
Total kapitalrentabilitet 4.7 1178.7 310.7 75.5 -10.3
Signatur
23.05.2012
ESPEN ØSTANG MANGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex