Malmen Pub AS
Juridisk navn:  Malmen Pub AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76942000
Dronningens Gate 60 Dronningens Gate 60 Fax: 76948057
8514 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 958276648
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 2/27/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Økoråd Narvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.55%
Resultat  
  
604.71%
Egenkapital  
  
175.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.061.000 5.669.000 5.466.000 6.761.000 5.788.000
Resultat: 599.000 85.000 -350.000 204.000 -212.000
Egenkapital: 717.000 260.000 402.000 675.000 537.000
Regnskap for  Malmen Pub AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.061.000 5.669.000 5.466.000 6.761.000 5.788.000
Driftskostnader -6.461.000 -5.583.000 -5.816.000 -6.566.000 -5.998.000
Driftsresultat 600.000 86.000 -350.000 196.000 -211.000
Finansinntekter 19.000 22.000 22.000 26.000 28.000
Finanskostnader -21.000 -24.000 -22.000 -18.000 -29.000
Finans -2.000 -2.000 0 8.000 -1.000
Resultat før skatt 599.000 85.000 -350.000 204.000 -212.000
Skattekostnad -142.000 -26.000 77.000 -66.000 55.000
Årsresultat 456.000 58.000 -273.000 138.000 -156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 960.000 1.058.000 860.000 942.000 1.020.000
Sum omløpsmidler 763.000 399.000 543.000 809.000 659.000
Sum eiendeler 1.723.000 1.457.000 1.403.000 1.751.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 617.000 160.000 302.000 575.000 437.000
Sum egenkapital 717.000 260.000 402.000 675.000 537.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 152.000 317.000 151.000 295.000
Sum kortsiktig gjeld 937.000 1.045.000 684.000 925.000 847.000
Sum gjeld og egenkapital 1.724.000 1.457.000 1.403.000 1.751.000 1.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.061.000 5.646.000 5.466.000 6.761.000 5.788.000
Andre inntekter 0 23.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.061.000 5.669.000 5.466.000 6.761.000 5.788.000
Varekostnad -2.237.000 -1.850.000 -1.825.000 -2.140.000 -2.010.000
Lønninger -2.679.000 -2.438.000 -2.493.000 -2.633.000 -2.631.000
Avskrivning -66.000 -44.000 -33.000 -29.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.479.000 -1.251.000 -1.465.000 -1.764.000 -1.335.000
Driftskostnader -6.461.000 -5.583.000 -5.816.000 -6.566.000 -5.998.000
Driftsresultat 600.000 86.000 -350.000 196.000 -211.000
Finansinntekter 19.000 22.000 22.000 26.000 28.000
Finanskostnader -21.000 -24.000 -22.000 -18.000 -29.000
Finans -2.000 -2.000 0 8.000 -1.000
Konsernbidrag 0 -200.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 456.000 58.000 -273.000 138.000 -156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 91.000 117.000 40.000 106.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 396.000 326.000 264.000 281.000 203.000
Sum varige driftsmidler 396.000 326.000 264.000 281.000 203.000
Sum finansielle anleggsmidler 564.000 641.000 479.000 620.000 712.000
Sum anleggsmidler 960.000 1.058.000 860.000 942.000 1.020.000
Varebeholdning 266.000 154.000 200.000 209.000 135.000
Kundefordringer 0 31.000 3.000 0 20.000
Andre fordringer 197.000 139.000 208.000 473.000 361.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 300.000 75.000 133.000 127.000 143.000
Sum omløpsmidler 763.000 399.000 543.000 809.000 659.000
Sum eiendeler 1.723.000 1.457.000 1.403.000 1.751.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 617.000 160.000 302.000 575.000 437.000
Sum egenkapital 717.000 260.000 402.000 675.000 537.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 121.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 152.000 317.000 151.000 295.000
Leverandørgjeld 306.000 184.000 258.000 324.000 278.000
Betalbar skatt 41.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 262.000 230.000 165.000 200.000 249.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 327.000 510.000 261.000 401.000 321.000
Sum kortsiktig gjeld 937.000 1.045.000 684.000 925.000 847.000
Sum gjeld og egenkapital 1.724.000 1.457.000 1.403.000 1.751.000 1.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -174.000 -646.000 -141.000 -116.000 -188.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.4 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.5 0.7 0.7
Soliditet 41.6 17.8 28.7 38.5 32.0
Resultatgrad 8.5 1.5 -6.4 2.9 -3.6
Rentedekningsgrad 28.6 3.6 -15.9 12.3 -6.3
Gjeldsgrad 1.4 4.6 2.5 1.6 2.1
Total kapitalrentabilitet 35.9 7.4 -23.4 12.7 -10.9
Signatur
11.10.2013
ENESTYRET/STYRETS FORMANN.
Prokurister
11.10.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex