Makuna AS
Juridisk navn:  Makuna AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22449997
Dybwads Gate 2 Dybwads Gate 2 Fax:
0367 Oslo 367 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991192778
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/12/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.88%
Resultat  
  
65.46%
Egenkapital  
  
25.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.467.000 3.370.000 3.278.000 3.204.000 2.834.000
Resultat: 1.868.000 1.129.000 2.581.000 1.138.000 500.000
Egenkapital: 5.385.000 4.285.000 4.059.000 2.212.000 1.893.000
Regnskap for  Makuna AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.467.000 3.370.000 3.278.000 3.204.000 2.834.000
Driftskostnader -2.317.000 -2.132.000 -2.172.000 -2.087.000 -2.365.000
Driftsresultat 1.150.000 1.238.000 1.107.000 1.116.000 470.000
Finansinntekter 719.000 -109.000 1.476.000 22.000 34.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -4.000
Finans 718.000 -109.000 1.475.000 21.000 30.000
Resultat før skatt 1.868.000 1.129.000 2.581.000 1.138.000 500.000
Skattekostnad -268.000 -302.000 -285.000 -318.000 -137.000
Årsresultat 1.600.000 826.000 2.297.000 819.000 363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 68.000 89.000 141.000 266.000
Sum omløpsmidler 5.737.000 4.769.000 4.565.000 2.927.000 2.289.000
Sum eiendeler 5.910.000 4.837.000 4.654.000 3.068.000 2.555.000
Sum opptjent egenkapital 5.279.000 4.179.000 3.953.000 2.106.000 1.787.000
Sum egenkapital 5.385.000 4.285.000 4.059.000 2.212.000 1.893.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 525.000 552.000 594.000 856.000 662.000
Sum gjeld og egenkapital 5.910.000 4.837.000 4.653.000 3.068.000 2.555.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.467.000 3.198.000 3.088.000 2.985.000 2.629.000
Andre inntekter 0 172.000 190.000 219.000 205.000
Driftsinntekter 3.467.000 3.370.000 3.278.000 3.204.000 2.834.000
Varekostnad -71.000 -66.000 -16.000 -55.000 -16.000
Lønninger -995.000 -1.453.000 -1.513.000 -1.396.000 -1.415.000
Avskrivning -31.000 0 -30.000 -117.000 -394.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.220.000 -613.000 -613.000 -519.000 -540.000
Driftskostnader -2.317.000 -2.132.000 -2.172.000 -2.087.000 -2.365.000
Driftsresultat 1.150.000 1.238.000 1.107.000 1.116.000 470.000
Finansinntekter 719.000 -109.000 1.476.000 22.000 34.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -4.000
Finans 718.000 -109.000 1.475.000 21.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -600.000 0 -250.000 -200.000
Årsresultat 1.600.000 826.000 2.297.000 819.000 363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 68.000 89.000 112.000 119.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 88.000
Driftsløsøre 125.000 0 0 30.000 59.000
Sum varige driftsmidler 125.000 0 0 30.000 147.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 173.000 68.000 89.000 141.000 266.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 47.000 43.000 171.000 54.000 55.000
Andre fordringer 31.000 71.000 8.000 245.000 209.000
Sum investeringer 5.027.000 4.017.000 3.660.000 0 0
Kasse, bank 632.000 637.000 726.000 2.627.000 2.025.000
Sum omløpsmidler 5.737.000 4.769.000 4.565.000 2.927.000 2.289.000
Sum eiendeler 5.910.000 4.837.000 4.654.000 3.068.000 2.555.000
Sum opptjent egenkapital 5.279.000 4.179.000 3.953.000 2.106.000 1.787.000
Sum egenkapital 5.385.000 4.285.000 4.059.000 2.212.000 1.893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 90.000 2.000 41.000 27.000 46.000
Betalbar skatt 248.000 282.000 262.000 311.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 97.000 98.000 90.000 52.000
Utbytte -500.000 -600.000 0 -250.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 122.000 172.000 194.000 178.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 525.000 552.000 594.000 856.000 662.000
Sum gjeld og egenkapital 5.910.000 4.837.000 4.653.000 3.068.000 2.555.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.212.000 4.217.000 3.971.000 2.071.000 1.627.000
Likviditetsgrad 1 10.9 8.6 7.7 3.4 3.5
Likviditetsgrad 2 10.9 8.6 7.7 3.5 3.5
Soliditet 91.1 88.6 87.2 72.1 74.1
Resultatgrad 33.2 36.7 33.8 34.8 16.6
Rentedekningsgrad 1 1 1138.0 126.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 31.6 23.3 55.5 37.1 19.7
Signatur
21.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex