Majorstuen Legesenter As
Juridisk navn:  Majorstuen Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22699688
Kirkeveien 61 Kirkeveien 61 Fax:
0364 Oslo 364 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919497106
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/29/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapspikene As
Utvikling:
Omsetning  
  
192.1%
Resultat  
  
-145%
Egenkapital  
  
-21.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 850.000 291.000
Resultat: -18.000 40.000
Egenkapital: 47.000 60.000
Regnskap for  Majorstuen Legesenter As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 850.000 291.000
Driftskostnader -868.000 -250.000
Driftsresultat -17.000 40.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -18.000 40.000
Skattekostnad 4.000 -10.000
Årsresultat -14.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 0
Sum omløpsmidler 90.000 103.000
Sum eiendeler 94.000 103.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 30.000
Sum egenkapital 47.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 850.000 291.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 850.000 291.000
Varekostnad -19.000 -7.000
Lønninger -353.000 -116.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -496.000 -127.000
Driftskostnader -868.000 -250.000
Driftsresultat -17.000 40.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -14.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 90.000 103.000
Sum omløpsmidler 90.000 103.000
Sum eiendeler 94.000 103.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 30.000
Sum egenkapital 47.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0
Betalbar skatt 0 10.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 17.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000 61.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5
Likviditetsgrad 2 1.9 2.5
Soliditet 5 58.8
Resultatgrad - 13.7
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 1 0.7
Total kapitalrentabilitet -18.1 39.2
Signatur
06.09.2017
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex