Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnora Holding As
Juridisk navn:  Magnora Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Advokatfirmaet Schjødt As Postboks 2444 Solli Karenslyst Allé 2 Fax:
0201 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911879034
Aksjekapital: 90.800.441 NOK
Etableringsdato: 4/24/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Abr Regnskapspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
49.14%
Egenkapital  
  
-0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -59.000 -116.000 -15.982.000 -38.559.000 -1.083.000
Egenkapital: -7.502.000 -7.443.000 -95.000 15.887.000 -1.675.000
Regnskap for  Magnora Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -59.000 -39.000 29.000 -622.000 -423.000
Driftsresultat -59.000 -39.000 29.000 -622.000 -423.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.802.000
Finanskostnader 0 -77.000 -16.011.000 -37.937.000 -2.461.000
Finans 0 -77.000 -16.011.000 -37.936.000 -659.000
Resultat før skatt -59.000 -116.000 -15.982.000 -38.559.000 -1.083.000
Skattekostnad 0 -6.498.000 0 -89.000 68.000
Årsresultat -59.000 -6.614.000 -15.982.000 -38.648.000 -1.015.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 16.000.000 50.000.000
Sum omløpsmidler 358.000 487.000 61.000 44.000 12.777.000
Sum eiendeler 358.000 487.000 61.000 16.044.000 62.777.000
Sum opptjent egenkapital -98.302.000 -98.244.000 -11.150.000 4.833.000 -1.691.000
Sum egenkapital -7.502.000 -7.443.000 -95.000 15.887.000 -1.675.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 64.448.000
Sum kortsiktig gjeld 7.860.000 7.930.000 156.000 158.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 358.000 486.000 60.000 16.045.000 62.778.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -39.000 29.000 -622.000 -423.000
Driftskostnader -59.000 -39.000 29.000 -622.000 -423.000
Driftsresultat -59.000 -39.000 29.000 -622.000 -423.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.802.000
Finanskostnader 0 -77.000 -16.011.000 -37.937.000 -2.461.000
Finans 0 -77.000 -16.011.000 -37.936.000 -659.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -59.000 -6.614.000 -15.982.000 -38.648.000 -1.015.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 16.000.000 50.000.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 16.000.000 50.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 10.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 358.000 487.000 61.000 44.000 7.000
Sum omløpsmidler 358.000 487.000 61.000 44.000 12.777.000
Sum eiendeler 358.000 487.000 61.000 16.044.000 62.777.000
Sum opptjent egenkapital -98.302.000 -98.244.000 -11.150.000 4.833.000 -1.691.000
Sum egenkapital -7.502.000 -7.443.000 -95.000 15.887.000 -1.675.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 64.448.000
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.860.000 7.930.000 156.000 151.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 7.860.000 7.930.000 156.000 158.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 358.000 486.000 60.000 16.045.000 62.778.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.502.000 -7.443.000 -95.000 -114.000 12.773.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.4 0.3 3194.3
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.4 0.3 3194.3
Soliditet -2095.5 -1528.3 -155.7 99.0 -2.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 0 0.0 0.6
Gjeldsgrad - -1.1 -1.6 0.0 -38.5
Total kapitalrentabilitet -16.5 47.5 -3.9 2.2
Signatur
13.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex