Magnora Asa
Juridisk navn:  Magnora Asa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37404000
C/O Advokatfirmaet Schjødt As Postboks 2444 Solli Karenslyst Allé 2 Fax: 37404099
0201 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983218180
Aksjekapital: 25.767.482 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/20/2001
Foretakstype: ASA
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.35%
Resultat  
  
-93.13%
Egenkapital  
  
-21.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.000.000 92.000.000 57.000.000 12.000.000 24.000.000
Resultat: 23.000.000 335.000.000 -45.000.000 -26.000.000 -26.000.000
Egenkapital: 111.000.000 141.000.000 210.000.000 26.000.000 52.000.000
Regnskap for  Magnora Asa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.000.000 92.000.000 57.000.000 12.000.000 24.000.000
Driftskostnader -19.000.000 -65.000.000 -109.000.000 -24.000.000 -31.000.000
Driftsresultat 23.000.000 27.000.000 -52.000.000 -12.000.000 -7.000.000
Finansinntekter 0 309.000.000 14.000.000 3.000.000 2.000.000
Finanskostnader 0 -1.000.000 -7.000.000 -17.000.000 -21.000.000
Finans 0 308.000.000 7.000.000 -14.000.000 -19.000.000
Resultat før skatt 23.000.000 335.000.000 -45.000.000 -26.000.000 -26.000.000
Skattekostnad -3.000.000 43.000.000 39.000.000 0 -5.000.000
Årsresultat 20.000.000 378.000.000 -6.000.000 -26.000.000 -31.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000.000 55.000.000 41.000.000 11.000.000 31.000.000
Sum omløpsmidler 56.000.000 94.000.000 200.000.000 25.000.000 35.000.000
Sum eiendeler 112.000.000 149.000.000 241.000.000 36.000.000 66.000.000
Sum opptjent egenkapital 85.000.000 63.000.000 0 -30.000.000 -4.000.000
Sum egenkapital 111.000.000 141.000.000 210.000.000 26.000.000 52.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 8.000.000 29.000.000 9.000.000 13.000.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000.000 149.000.000 241.000.000 36.000.000 66.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000.000 92.000.000 57.000.000 12.000.000 24.000.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 42.000.000 92.000.000 57.000.000 12.000.000 24.000.000
Varekostnad 0 -10.000.000 -18.000.000 -4.000.000 -8.000.000
Lønninger -13.000.000 -35.000.000 -50.000.000 -11.000.000 -15.000.000
Avskrivning 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000.000 -20.000.000 -40.000.000 -8.000.000 -8.000.000
Driftskostnader -19.000.000 -65.000.000 -109.000.000 -24.000.000 -31.000.000
Driftsresultat 23.000.000 27.000.000 -52.000.000 -12.000.000 -7.000.000
Finansinntekter 0 309.000.000 14.000.000 3.000.000 2.000.000
Finanskostnader 0 -1.000.000 -7.000.000 -17.000.000 -21.000.000
Finans 0 308.000.000 7.000.000 -14.000.000 -19.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000.000 378.000.000 -6.000.000 -26.000.000 -31.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000.000 43.000.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 1.000.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 1.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000.000 12.000.000 41.000.000 11.000.000 30.000.000
Sum anleggsmidler 56.000.000 55.000.000 41.000.000 11.000.000 31.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000.000 7.000.000 13.000.000 2.000.000 3.000.000
Andre fordringer 0 0 2.000.000 0 1.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000.000 87.000.000 182.000.000 23.000.000 28.000.000
Sum omløpsmidler 56.000.000 94.000.000 200.000.000 25.000.000 35.000.000
Sum eiendeler 112.000.000 149.000.000 241.000.000 36.000.000 66.000.000
Sum opptjent egenkapital 85.000.000 63.000.000 0 -30.000.000 -4.000.000
Sum egenkapital 111.000.000 141.000.000 210.000.000 26.000.000 52.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Leverandørgjeld 0 2.000.000 5.000.000 0 1.000.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000.000 5.000.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000.000 6.000.000 24.000.000 8.000.000 6.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 8.000.000 29.000.000 9.000.000 13.000.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000.000 149.000.000 241.000.000 36.000.000 66.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.000.000 86.000.000 171.000.000 16.000.000 22.000.000
Likviditetsgrad 1 5 11.8 6.9 2.8 2.7
Likviditetsgrad 2 5 11.8 6.9 2.8 2.7
Soliditet 99.1 94.6 87.1 72.2 78.8
Resultatgrad 54.8 29.3 -91.2 -29.2
Rentedekningsgrad 2 -7.4 -0.7 -0.2
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 20.5 225.5 -15.8 -7.6
Signatur
08.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex