Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnor Invest AS
Juridisk navn:  Magnor Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Magnor Glassverk As Grensevegen 633 C/O Magnor Glassverk As Grensevegen 633 Fax:
2240 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 989190385
Aksjekapital: 4.150.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nywaage as
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.92%
Resultat  
  
1762.57%
Egenkapital  
  
-36.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.000.000 827.000 827.000 827.000 827.000
Resultat: 3.483.000 187.000 418.000 450.000 305.000
Egenkapital: 5.472.000 8.596.000 8.425.000 6.081.000 3.824.000
Regnskap for  Magnor Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.000.000 827.000 827.000 827.000 827.000
Driftskostnader -184.000 -174.000 -183.000 -188.000 -206.000
Driftsresultat 816.000 654.000 645.000 640.000 622.000
Finansinntekter 3.001.000 1.000 290.000 271.000 0
Finanskostnader -333.000 -467.000 -517.000 -461.000 -317.000
Finans 2.668.000 -466.000 -227.000 -190.000 -317.000
Resultat før skatt 3.483.000 187.000 418.000 450.000 305.000
Skattekostnad -106.000 -17.000 -76.000 -92.000 -51.000
Årsresultat 3.377.000 170.000 342.000 357.000 254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.747.000 13.677.000 18.607.000 20.010.000 12.240.000
Sum omløpsmidler 6.848.000 3.628.000 483.000 68.000 181.000
Sum eiendeler 20.595.000 17.305.000 19.090.000 20.078.000 12.421.000
Sum opptjent egenkapital 2.972.000 6.096.000 5.925.000 3.581.000 1.324.000
Sum egenkapital 5.472.000 8.596.000 8.425.000 6.081.000 3.824.000
Sum langsiktig gjeld 8.296.000 8.685.000 10.635.000 13.853.000 8.295.000
Sum kortsiktig gjeld 6.827.000 24.000 29.000 143.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 20.595.000 17.305.000 19.089.000 20.077.000 12.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.000.000 827.000 827.000 827.000 827.000
Driftsinntekter 1.000.000 827.000 827.000 827.000 827.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -155.000 -155.000 -155.000 -155.000 -155.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -19.000 -28.000 -33.000 -51.000
Driftskostnader -184.000 -174.000 -183.000 -188.000 -206.000
Driftsresultat 816.000 654.000 645.000 640.000 622.000
Finansinntekter 3.001.000 1.000 290.000 271.000 0
Finanskostnader -333.000 -467.000 -517.000 -461.000 -317.000
Finans 2.668.000 -466.000 -227.000 -190.000 -317.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.377.000 170.000 342.000 357.000 254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.520.000 7.675.000 7.830.000 7.985.000 8.140.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.520.000 7.675.000 7.830.000 7.985.000 8.140.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.227.000 6.002.000 10.777.000 12.025.000 4.100.000
Sum anleggsmidler 13.747.000 13.677.000 18.607.000 20.010.000 12.240.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 145.000
Andre fordringer 3.000.000 3.447.000 397.000 37.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.848.000 181.000 86.000 31.000 0
Sum omløpsmidler 6.848.000 3.628.000 483.000 68.000 181.000
Sum eiendeler 20.595.000 17.305.000 19.090.000 20.078.000 12.421.000
Sum opptjent egenkapital 2.972.000 6.096.000 5.925.000 3.581.000 1.324.000
Sum egenkapital 5.472.000 8.596.000 8.425.000 6.081.000 3.824.000
Sum avsetninger til forpliktelser 617.000 574.000 557.000 481.000 389.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.788.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.296.000 8.685.000 10.635.000 13.853.000 8.295.000
Leverandørgjeld 0 0 0 19.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 24.000 29.000 124.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 6.827.000 24.000 29.000 143.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 20.595.000 17.305.000 19.089.000 20.077.000 12.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 3.604.000 454.000 -75.000 -122.000
Likviditetsgrad 1 1 151.2 16.7 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 1 151.2 16.7 0.5 0.6
Soliditet 26.6 49.7 44.1 30.3 30.8
Resultatgrad 81.6 79.1 7 77.4 75.2
Rentedekningsgrad 2.5 1.4 1.2 1.4 2.0
Gjeldsgrad 2.8 1 1.3 2.3 2.2
Total kapitalrentabilitet 18.5 3.8 4.9 4.5 5.0
Signatur
31.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex