Magnor Glassverk AS
Juridisk navn:  Magnor Glassverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62833500
Grensevegen 633 Grensevegen 633 Fax: 62837535
2240 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Hedmark Eidskog
Org.nr: 923254714
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 7/7/1972 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.96%
Resultat  
  
118.49%
Egenkapital  
  
13.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 66.806.000 51.014.000 47.648.000 43.420.000 40.878.000
Resultat: 2.919.000 1.336.000 511.000 66.000 -5.878.000
Egenkapital: 12.192.000 10.774.000 7.437.000 3.926.000 843.000
Regnskap for  Magnor Glassverk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 66.806.000 51.014.000 47.648.000 43.420.000 40.878.000
Driftskostnader -63.210.000 -48.621.000 -45.494.000 -42.083.000 -45.085.000
Driftsresultat 3.596.000 2.394.000 2.155.000 1.338.000 -4.207.000
Finansinntekter 243.000 78.000 251.000 122.000 206.000
Finanskostnader -920.000 -1.136.000 -1.895.000 -1.393.000 -1.878.000
Finans -677.000 -1.058.000 -1.644.000 -1.271.000 -1.672.000
Resultat før skatt 2.919.000 1.336.000 511.000 66.000 -5.878.000
Skattekostnad 115.000 720.000 750.000 545.000 0
Årsresultat 3.034.000 2.056.000 1.261.000 611.000 -5.878.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.410.000 6.780.000 7.311.000 7.792.000 6.343.000
Sum omløpsmidler 32.846.000 29.022.000 29.051.000 23.703.000 21.364.000
Sum eiendeler 39.256.000 35.802.000 36.362.000 31.495.000 27.707.000
Sum opptjent egenkapital 3.705.000 2.671.000 1.615.000 354.000 -10.168.000
Sum egenkapital 12.192.000 10.774.000 7.437.000 3.926.000 843.000
Sum langsiktig gjeld 1.950.000 7.600.000 15.900.000 14.650.000 14.934.000
Sum kortsiktig gjeld 25.114.000 17.428.000 13.024.000 12.918.000 11.931.000
Sum gjeld og egenkapital 39.256.000 35.801.000 36.361.000 31.494.000 27.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.741.000 50.747.000 47.634.000 43.420.000 40.878.000
Andre inntekter 65.000 267.000 14.000 0 0
Driftsinntekter 66.806.000 51.014.000 47.648.000 43.420.000 40.878.000
Varekostnad -23.634.000 -17.062.000 -15.899.000 -13.158.000 -11.831.000
Lønninger -20.334.000 -17.486.000 -16.372.000 -16.607.000 -17.128.000
Avskrivning -511.000 -443.000 -370.000 -352.000 -347.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.731.000 -13.630.000 -12.611.000 -11.965.000 -11.917.000
Driftskostnader -63.210.000 -48.621.000 -45.494.000 -42.083.000 -45.085.000
Driftsresultat 3.596.000 2.394.000 2.155.000 1.338.000 -4.207.000
Finansinntekter 243.000 78.000 251.000 122.000 206.000
Finanskostnader -920.000 -1.136.000 -1.895.000 -1.393.000 -1.878.000
Finans -677.000 -1.058.000 -1.644.000 -1.271.000 -1.672.000
Konsernbidrag -2.000.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.034.000 2.056.000 1.261.000 611.000 -5.878.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.789.000 3.868.000 3.914.000 3.990.000 3.681.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.210.000 1.450.000 917.000 774.000 761.000
Driftsløsøre 0 0 0 14.000 37.000
Sum varige driftsmidler 1.210.000 1.450.000 917.000 788.000 798.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.411.000 1.462.000 2.481.000 3.014.000 1.865.000
Sum anleggsmidler 6.410.000 6.780.000 7.311.000 7.792.000 6.343.000
Varebeholdning 19.575.000 16.813.000 17.092.000 15.066.000 14.674.000
Kundefordringer 11.731.000 7.522.000 7.012.000 4.562.000 4.488.000
Andre fordringer 626.000 1.101.000 971.000 1.363.000 922.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 247.000 269.000 658.000 638.000 638.000
Sum omløpsmidler 32.846.000 29.022.000 29.051.000 23.703.000 21.364.000
Sum eiendeler 39.256.000 35.802.000 36.362.000 31.495.000 27.707.000
Sum opptjent egenkapital 3.705.000 2.671.000 1.615.000 354.000 -10.168.000
Sum egenkapital 12.192.000 10.774.000 7.437.000 3.926.000 843.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.911.000 3.255.000 3.351.000 3.490.000 3.133.000
Sum langsiktig gjeld 1.950.000 7.600.000 15.900.000 14.650.000 14.934.000
Leverandørgjeld 6.786.000 4.859.000 4.956.000 5.132.000 4.259.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.297.000 4.048.000 2.796.000 2.377.000 2.553.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.120.000 2.517.000 1.921.000 1.918.000 1.986.000
Sum kortsiktig gjeld 25.114.000 17.428.000 13.024.000 12.918.000 11.931.000
Sum gjeld og egenkapital 39.256.000 35.801.000 36.361.000 31.494.000 27.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.732.000 11.594.000 16.027.000 10.785.000 9.433.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 2.2 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.9 0.7 0.6
Soliditet 31.1 30.1 20.5 12.5 3.0
Resultatgrad 5.4 4.7 4.5 3.1 -10.3
Rentedekningsgrad 3.9 2.1 1.1 1.0 -2.1
Gjeldsgrad 2.2 2.3 3.9 7.0 31.9
Total kapitalrentabilitet 9.8 6.9 6.6 4.6 -14.4
Signatur
21.02.2013
STYRETS FORMANN OG 2 STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Prokurister
21.02.2013
PROKURA HVER FOR SEG
BJØRN OTTO WAAGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex