Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnor Eiendom AS
Juridisk navn:  Magnor Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62831920
Postboks 126 Furumoen 61 Fax: 55112980
5859 Bergen 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Hedmark Eidskog
Org.nr: 932239000
Aksjekapital: 2.604.500 NOK
Etableringsdato: 3/18/1982
Foretakstype: AS
Tidligere navn: h-vinduet magnor as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.48%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.366.000 3.350.000 4.082.000 4.082.000 4.272.000
Resultat: 2.574.000 2.574.000 3.433.000 3.670.000 3.575.000
Egenkapital: 2.893.000 2.893.000 2.893.000 3.191.000 2.902.000
Regnskap for  Magnor Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.366.000 3.350.000 4.082.000 4.082.000 4.272.000
Driftskostnader -526.000 -672.000 -514.000 -335.000 -606.000
Driftsresultat 2.841.000 2.677.000 3.568.000 3.747.000 3.666.000
Finansinntekter 224.000 289.000 175.000 158.000 118.000
Finanskostnader -490.000 -392.000 -309.000 -236.000 -210.000
Finans -266.000 -103.000 -134.000 -78.000 -92.000
Resultat før skatt 2.574.000 2.574.000 3.433.000 3.670.000 3.575.000
Skattekostnad -556.000 -583.000 -824.000 -924.000 -965.000
Årsresultat 2.018.000 1.991.000 2.609.000 2.746.000 2.609.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.092.000 13.281.000 12.667.000 10.085.000 9.711.000
Sum omløpsmidler 9.133.000 7.009.000 5.827.000 7.135.000 6.189.000
Sum eiendeler 22.225.000 20.290.000 18.494.000 17.220.000 15.900.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 298.000 9.000
Sum egenkapital 2.893.000 2.893.000 2.893.000 3.191.000 2.902.000
Sum langsiktig gjeld 790.000 804.000 818.000 853.000 2.427.000
Sum kortsiktig gjeld 18.542.000 16.593.000 14.783.000 13.175.000 10.570.000
Sum gjeld og egenkapital 22.225.000 20.290.000 18.494.000 17.219.000 15.899.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 0 2.000 2.000 2.000
Andre inntekter 3.360.000 3.350.000 4.080.000 4.080.000 4.270.000
Driftsinntekter 3.366.000 3.350.000 4.082.000 4.082.000 4.272.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -320.000 -336.000 -284.000 -138.000 -409.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -336.000 -230.000 -197.000 -197.000
Driftskostnader -526.000 -672.000 -514.000 -335.000 -606.000
Driftsresultat 2.841.000 2.677.000 3.568.000 3.747.000 3.666.000
Finansinntekter 224.000 289.000 175.000 158.000 118.000
Finanskostnader -490.000 -392.000 -309.000 -236.000 -210.000
Finans -266.000 -103.000 -134.000 -78.000 -92.000
Konsernbidrag -2.018.000 -1.991.000 -462.000 0 -2.600.000
Utbytte 0 0 -2.445.000 0 0
Årsresultat 2.018.000 1.991.000 2.609.000 2.746.000 2.609.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.036.000 13.223.000 12.606.000 10.022.000 9.646.000
Maskiner anlegg 56.000 59.000 61.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 63.000 65.000
Sum varige driftsmidler 13.092.000 13.281.000 12.667.000 10.085.000 9.711.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.092.000 13.281.000 12.667.000 10.085.000 9.711.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 33.000 32.000 353.000 31.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 268.000 13.000 434.000 96.000 1.000
Sum omløpsmidler 9.133.000 7.009.000 5.827.000 7.135.000 6.189.000
Sum eiendeler 22.225.000 20.290.000 18.494.000 17.220.000 15.900.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 298.000 9.000
Sum egenkapital 2.893.000 2.893.000 2.893.000 3.191.000 2.902.000
Sum avsetninger til forpliktelser 790.000 804.000 818.000 853.000 887.000
Gjeld til kredittinstitutt 18.390.000 16.835.000 11.152.000 12.324.000 9.362.000
Sum langsiktig gjeld 790.000 804.000 818.000 853.000 2.427.000
Leverandørgjeld 44.000 71.000 481.000 210.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 705.000 514.000 1.011.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 -313.000 0 126.000 151.000
Utbytte 0 0 -2.445.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.445.000 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 18.542.000 16.593.000 14.783.000 13.175.000 10.570.000
Sum gjeld og egenkapital 22.225.000 20.290.000 18.494.000 17.219.000 15.899.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.409.000 -9.584.000 -8.956.000 -6.040.000 -4.381.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6
Soliditet 1 14.3 15.6 18.5 18.3
Resultatgrad 84.4 79.9 87.4 91.8 85.8
Rentedekningsgrad 5.8 6.8 11.5 16.5 18.0
Gjeldsgrad 6.7 6 5.4 4.4 4.5
Total kapitalrentabilitet 13.8 14.6 20.2 22.7 23.8
Signatur
05.01.2018
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex