Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magne Bergerud & Sønn AS
Juridisk navn:  Magne Bergerud & Sønn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69265080
Hasleveien 51 Hasleveien 51 Fax: 69267765
1570 Dilling 1570 Dilling
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 944337490
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 4/6/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.84%
Resultat  
  
63.64%
Egenkapital  
  
16.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 28.057.000 25.086.000 21.657.000 23.328.000 24.773.000
Resultat: 126.000 77.000 -1.525.000 386.000 -124.000
Egenkapital: 708.000 608.000 548.000 1.692.000 1.408.000
Regnskap for  Magne Bergerud & Sønn AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 28.057.000 25.086.000 21.657.000 23.328.000 24.773.000
Driftskostnader -26.954.000 -23.997.000 -22.049.000 -21.404.000 -22.850.000
Driftsresultat 1.102.000 1.090.000 -391.000 1.923.000 1.923.000
Finansinntekter 109.000 86.000 78.000 72.000 25.000
Finanskostnader -1.085.000 -1.099.000 -1.213.000 -1.609.000 -2.072.000
Finans -976.000 -1.013.000 -1.135.000 -1.537.000 -2.047.000
Resultat før skatt 126.000 77.000 -1.525.000 386.000 -124.000
Skattekostnad -26.000 -17.000 382.000 -102.000 38.000
Årsresultat 100.000 60.000 -1.143.000 284.000 -86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.410.000 14.164.000 14.563.000 15.318.000 14.802.000
Sum omløpsmidler 14.480.000 9.255.000 9.816.000 13.246.000 14.222.000
Sum eiendeler 27.890.000 23.419.000 24.379.000 28.564.000 29.024.000
Sum opptjent egenkapital 608.000 508.000 448.000 1.592.000 1.308.000
Sum egenkapital 708.000 608.000 548.000 1.692.000 1.408.000
Sum langsiktig gjeld 7.296.000 8.770.000 9.697.000 11.874.000 10.306.000
Sum kortsiktig gjeld 19.886.000 14.040.000 14.134.000 14.997.000 17.310.000
Sum gjeld og egenkapital 27.890.000 23.418.000 24.379.000 28.563.000 29.024.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.724.000 24.727.000 21.121.000 23.250.000 24.692.000
Andre inntekter 333.000 359.000 536.000 78.000 81.000
Driftsinntekter 28.057.000 25.086.000 21.657.000 23.328.000 24.773.000
Varekostnad -15.434.000 -13.629.000 -10.685.000 -10.989.000 -11.262.000
Lønninger -5.454.000 -4.827.000 -5.299.000 -4.695.000 -5.753.000
Avskrivning -877.000 -818.000 -812.000 -718.000 -715.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.189.000 -4.723.000 -5.253.000 -5.002.000 -5.120.000
Driftskostnader -26.954.000 -23.997.000 -22.049.000 -21.404.000 -22.850.000
Driftsresultat 1.102.000 1.090.000 -391.000 1.923.000 1.923.000
Finansinntekter 109.000 86.000 78.000 72.000 25.000
Finanskostnader -1.085.000 -1.099.000 -1.213.000 -1.609.000 -2.072.000
Finans -976.000 -1.013.000 -1.135.000 -1.537.000 -2.047.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 60.000 -1.143.000 284.000 -86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.112.000 13.695.000 13.838.000 14.129.000 13.561.000
Maskiner anlegg 270.000 442.000 613.000 656.000 235.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.382.000 14.136.000 14.450.000 14.785.000 13.796.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 113.000 532.000 1.006.000
Sum anleggsmidler 13.410.000 14.164.000 14.563.000 15.318.000 14.802.000
Varebeholdning 6.330.000 6.910.000 7.030.000 7.283.000 7.876.000
Kundefordringer 6.875.000 1.377.000 1.202.000 5.289.000 5.970.000
Andre fordringer 1.139.000 728.000 1.335.000 571.000 205.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 135.000 239.000 250.000 103.000 172.000
Sum omløpsmidler 14.480.000 9.255.000 9.816.000 13.246.000 14.222.000
Sum eiendeler 27.890.000 23.419.000 24.379.000 28.564.000 29.024.000
Sum opptjent egenkapital 608.000 508.000 448.000 1.592.000 1.308.000
Sum egenkapital 708.000 608.000 548.000 1.692.000 1.408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 31.000 14.000 396.000 294.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.956.000 6.758.000 7.060.000 7.340.000 7.375.000
Sum langsiktig gjeld 7.296.000 8.770.000 9.697.000 11.874.000 10.306.000
Leverandørgjeld 8.498.000 3.093.000 4.435.000 5.065.000 5.823.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.772.000 3.527.000 1.770.000 1.820.000 2.341.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 660.000 662.000 869.000 773.000 1.770.000
Sum kortsiktig gjeld 19.886.000 14.040.000 14.134.000 14.997.000 17.310.000
Sum gjeld og egenkapital 27.890.000 23.418.000 24.379.000 28.563.000 29.024.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.406.000 -4.785.000 -4.318.000 -1.751.000 -3.088.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4
Soliditet 2.5 2.6 2.2 5.9 4.9
Resultatgrad 3.9 4.3 -1.8 8.2 7.8
Rentedekningsgrad 1 1 -0.3 1.2 0.9
Gjeldsgrad 38.4 37.5 43.5 15.9 19.6
Total kapitalrentabilitet 4.3 5 -1.3 7.0 6.7
Signatur
18.10.2016
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex