Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnarson AS
Juridisk navn:  Magnarson AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97565700
Eidesvikvegen 63 Eidesvikvegen 63 Fax:
5443 Bømlo 5443 Bømlo
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 981533348
Aksjekapital: 1.439.336 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/31/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.32%
Resultat  
  
-139.31%
Egenkapital  
  
65.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 59.724.000 68.113.000 56.640.000 54.387.000 49.958.000
Resultat: -2.106.000 5.358.000 -2.956.000 -5.038.000 -8.350.000
Egenkapital: 132.186.000 79.881.000 74.629.000 75.843.000 108.349.000
Regnskap for  Magnarson AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 59.724.000 68.113.000 56.640.000 54.387.000 49.958.000
Driftskostnader -53.648.000 -53.855.000 -48.945.000 -52.914.000 -51.641.000
Driftsresultat 6.076.000 14.258.000 7.695.000 1.473.000 -1.684.000
Finansinntekter 167.000 93.000 562.000 59.000 139.000
Finanskostnader -8.349.000 -8.994.000 -11.213.000 -6.570.000 -6.805.000
Finans -8.182.000 -8.901.000 -10.651.000 -6.511.000 -6.666.000
Resultat før skatt -2.106.000 5.358.000 -2.956.000 -5.038.000 -8.350.000
Skattekostnad 431.000 -106.000 1.742.000 2.532.000 5.366.000
Årsresultat -1.675.000 5.252.000 -1.214.000 -2.506.000 -2.984.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 264.348.000 277.436.000 287.170.000 227.854.000 242.016.000
Sum omløpsmidler 58.093.000 9.386.000 15.723.000 4.373.000 3.200.000
Sum eiendeler 322.441.000 286.822.000 302.893.000 232.227.000 245.216.000
Sum opptjent egenkapital 47.251.000 48.926.000 43.673.000 44.887.000 77.393.000
Sum egenkapital 132.186.000 79.881.000 74.629.000 75.843.000 108.349.000
Sum langsiktig gjeld 173.720.000 188.837.000 206.596.000 141.970.000 120.402.000
Sum kortsiktig gjeld 16.535.000 18.104.000 21.669.000 14.415.000 16.465.000
Sum gjeld og egenkapital 322.441.000 286.823.000 302.894.000 232.228.000 245.216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.948.000 59.722.000 56.580.000 54.387.000 49.590.000
Andre inntekter 6.775.000 8.392.000 60.000 0 368.000
Driftsinntekter 59.724.000 68.113.000 56.640.000 54.387.000 49.958.000
Varekostnad -125.000 -2.340.000 0 0 -8.249.000
Lønninger -17.012.000 -16.225.000 -16.829.000 -17.780.000 -14.153.000
Avskrivning -11.895.000 -11.750.000 -11.505.000 -15.295.000 -11.022.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.616.000 -23.540.000 -20.611.000 -19.839.000 -18.217.000
Driftskostnader -53.648.000 -53.855.000 -48.945.000 -52.914.000 -51.641.000
Driftsresultat 6.076.000 14.258.000 7.695.000 1.473.000 -1.684.000
Finansinntekter 167.000 93.000 562.000 59.000 139.000
Finanskostnader -8.349.000 -8.994.000 -11.213.000 -6.570.000 -6.805.000
Finans -8.182.000 -8.901.000 -10.651.000 -6.511.000 -6.666.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -30.000.000 0
Årsresultat -1.675.000 5.252.000 -1.214.000 -2.506.000 -2.984.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 184.163.000 189.421.000 194.679.000 199.937.000 205.195.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 40.000 84.000 2.862.000 2.937.000
Driftsløsøre 1.512.000 2.475.000 2.567.000 0 4.235.000
Sum varige driftsmidler 79.963.000 86.082.000 91.334.000 22.439.000 31.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 222.000 1.934.000 1.158.000 5.478.000 5.164.000
Sum anleggsmidler 264.348.000 277.436.000 287.170.000 227.854.000 242.016.000
Varebeholdning 763.000 774.000 1.652.000 534.000 612.000
Kundefordringer 359.000 5.790.000 3.375.000 -1.000 4.000
Andre fordringer 1.682.000 184.000 114.000 757.000 2.083.000
Sum investeringer 0 30.000 30.000 30.000 30.000
Kasse, bank 289.000 2.608.000 10.551.000 3.053.000 471.000
Sum omløpsmidler 58.093.000 9.386.000 15.723.000 4.373.000 3.200.000
Sum eiendeler 322.441.000 286.822.000 302.893.000 232.227.000 245.216.000
Sum opptjent egenkapital 47.251.000 48.926.000 43.673.000 44.887.000 77.393.000
Sum egenkapital 132.186.000 79.881.000 74.629.000 75.843.000 108.349.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.854.000 26.337.000 29.096.000 32.070.000 39.402.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 4.255.000
Sum langsiktig gjeld 173.720.000 188.837.000 206.596.000 141.970.000 120.402.000
Leverandørgjeld 4.464.000 2.823.000 1.774.000 1.953.000 916.000
Betalbar skatt 2.072.000 2.865.000 1.231.000 4.800.000 3.563.000
Skyldig offentlige avgifter 4.228.000 7.031.000 5.080.000 3.653.000 3.023.000
Utbytte 0 0 0 -30.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.749.000 5.385.000 13.583.000 4.008.000 4.708.000
Sum kortsiktig gjeld 16.535.000 18.104.000 21.669.000 14.415.000 16.465.000
Sum gjeld og egenkapital 322.441.000 286.823.000 302.894.000 232.228.000 245.216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.558.000 -8.718.000 -5.946.000 -10.042.000 -13.265.000
Likviditetsgrad 1 3.5 0.5 0.7 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 3.5 0.5 0.6 0.3 0.2
Soliditet 4 27.9 24.6 32.7 44.2
Resultatgrad 10.2 20.9 13.6 2.7 -3.4
Rentedekningsgrad 0.7 1.6 0.7 0.2 -0.2
Gjeldsgrad 1.4 2.6 3.1 2.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 1.9 5 2.7 0.7 -0.6
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex