Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magnar Fredheim
Juridisk navn:  Magnar Fredheim
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57653479
Lundevegen 32 Lundevegen 32 Fax: 57656609
6863 Leikanger 6863 Leikanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 970122850
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2001
Omsetning: 558.000
Resultat: 418.000
Egenkapital: 944.000
Regnskap for  Magnar Fredheim
Resultat 2001
Driftsinntekter 558.000
Driftskostnader -139.000
Driftsresultat 419.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -3.000
Finans 0
Resultat før skatt 418.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.033.000
Sum omløpsmidler 310.000
Sum eiendeler 1.343.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 944.000
Sum langsiktig gjeld 337.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000
Sum gjeld og egenkapital 1.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 558.000
Varekostnad 0
Lønninger -42.000
Avskrivning -15.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -82.000
Driftskostnader -139.000
Driftsresultat 419.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -3.000
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.033.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 163.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 145.000
Sum omløpsmidler 310.000
Sum eiendeler 1.343.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 944.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 337.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000
Sum gjeld og egenkapital 1.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 372.000
Likviditetsgrad 1 5.0
Likviditetsgrad 2 5.0
Soliditet 70.3
Resultatgrad 75.1
Rentedekningsgrad 140.7
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 31.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex