Magic Vinterbro AS
Juridisk navn:  Magic Vinterbro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64978430
Skogenv 7 Vinterbrosenteret Skogenv 7 Vinterbrosenteret Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 976184807
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/12/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Komplett Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomitjenester Innlandet As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.6%
Resultat  
  
5.23%
Egenkapital  
  
-126.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.993.000 4.963.000 6.160.000 6.447.000 6.158.000
Resultat: -417.000 -440.000 306.000 527.000 -53.000
Egenkapital: -747.000 -330.000 110.000 100.000 423.000
Regnskap for  Magic Vinterbro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.993.000 4.963.000 6.160.000 6.447.000 6.158.000
Driftskostnader -5.358.000 -5.381.000 -5.846.000 -5.906.000 -6.202.000
Driftsresultat -363.000 -418.000 314.000 541.000 -44.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -57.000 -25.000 -11.000 -17.000 -12.000
Finans -53.000 -22.000 -8.000 -14.000 -9.000
Resultat før skatt -417.000 -440.000 306.000 527.000 -53.000
Skattekostnad 0 0 -82.000 -137.000 2.000
Årsresultat -417.000 -440.000 224.000 390.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.000 9.000 53.000 98.000 141.000
Sum omløpsmidler 978.000 1.160.000 1.188.000 1.220.000 1.553.000
Sum eiendeler 1.048.000 1.169.000 1.241.000 1.318.000 1.694.000
Sum opptjent egenkapital -847.000 -430.000 10.000 0 323.000
Sum egenkapital -747.000 -330.000 110.000 100.000 423.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.796.000 1.499.000 1.131.000 1.218.000 1.271.000
Sum gjeld og egenkapital 1.049.000 1.169.000 1.241.000 1.318.000 1.694.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.993.000 4.963.000 6.120.000 6.447.000 6.158.000
Andre inntekter 0 0 40.000 0 0
Driftsinntekter 4.993.000 4.963.000 6.160.000 6.447.000 6.158.000
Varekostnad -603.000 -771.000 -706.000 -814.000 -1.450.000
Lønninger -2.881.000 -2.965.000 -3.271.000 -3.424.000 -3.500.000
Avskrivning -9.000 -44.000 -44.000 -44.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.865.000 -1.601.000 -1.825.000 -1.624.000 -1.217.000
Driftskostnader -5.358.000 -5.381.000 -5.846.000 -5.906.000 -6.202.000
Driftsresultat -363.000 -418.000 314.000 541.000 -44.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -57.000 -25.000 -11.000 -17.000 -12.000
Finans -53.000 -22.000 -8.000 -14.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -214.000 -713.000 0
Årsresultat -417.000 -440.000 224.000 390.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 9.000 53.000 97.000 141.000
Sum varige driftsmidler 0 9.000 53.000 97.000 141.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 0 0 1.000 0
Sum anleggsmidler 70.000 9.000 53.000 98.000 141.000
Varebeholdning 572.000 606.000 730.000 696.000 699.000
Kundefordringer 9.000 4.000 10.000 26.000 5.000
Andre fordringer 326.000 466.000 222.000 67.000 472.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 85.000 227.000 431.000 378.000
Sum omløpsmidler 978.000 1.160.000 1.188.000 1.220.000 1.553.000
Sum eiendeler 1.048.000 1.169.000 1.241.000 1.318.000 1.694.000
Sum opptjent egenkapital -847.000 -430.000 10.000 0 323.000
Sum egenkapital -747.000 -330.000 110.000 100.000 423.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 492.000 340.000 143.000 -86.000 302.000
Betalbar skatt 1.000 0 61.000 116.000 0
Skyldig offentlige avgifter 554.000 474.000 311.000 505.000 448.000
Utbytte 0 0 -214.000 -713.000 0
Annen kortsiktig gjeld 748.000 686.000 570.000 433.000 521.000
Sum kortsiktig gjeld 1.796.000 1.499.000 1.131.000 1.218.000 1.271.000
Sum gjeld og egenkapital 1.049.000 1.169.000 1.241.000 1.318.000 1.694.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -818.000 -339.000 57.000 2.000 282.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 1.1 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.7
Soliditet -71.2 -28.2 8.9 7.6 25.0
Resultatgrad -7.3 -8.4 5.1 8.4 -0.7
Rentedekningsgrad -6.4 -16.7 28.5 32.0 -3.4
Gjeldsgrad -2.4 -4.5 10.3 12.2 3.0
Total kapitalrentabilitet -34.2 -35.5 25.5 41.3 -2.4
Signatur
08.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.11.2013
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex