Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Machine Products Holding AS
Juridisk navn:  Machine Products Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70158100
Postboks 7589 Spjelkavik Bingsa Industriområde Fax: 70158101
6022 Ålesund 6019 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 936204236
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/8/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
88.2%
Egenkapital  
  
7.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0
Resultat: 1.483.000 788.000 3.363.000 3.826.000 1.070.000
Egenkapital: 9.136.000 8.479.000 8.773.000 6.217.000 4.856.000
Regnskap for  Machine Products Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0
Driftskostnader -1.762.000 -1.631.000 -1.754.000 -156.000 -541.000
Driftsresultat -561.000 -432.000 -554.000 -156.000 -542.000
Finansinntekter 2.045.000 1.223.000 3.919.000 4.015.000 1.612.000
Finanskostnader 0 -4.000 -2.000 -34.000 0
Finans 2.045.000 1.219.000 3.917.000 3.981.000 1.612.000
Resultat før skatt 1.483.000 788.000 3.363.000 3.826.000 1.070.000
Skattekostnad -326.000 -181.000 -808.000 -965.000 -289.000
Årsresultat 1.157.000 607.000 2.555.000 2.861.000 781.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.451.000 5.450.000 110.000 110.000 140.000
Sum omløpsmidler 4.400.000 3.543.000 9.817.000 7.072.000 5.097.000
Sum eiendeler 9.851.000 8.993.000 9.927.000 7.182.000 5.237.000
Sum opptjent egenkapital 4.926.000 4.270.000 4.563.000 2.008.000 647.000
Sum egenkapital 9.136.000 8.479.000 8.773.000 6.217.000 4.856.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 714.000 513.000 1.154.000 965.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 9.850.000 8.993.000 9.927.000 7.183.000 5.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.585.000 -1.569.000 -1.702.000 -114.000 -505.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -177.000 -62.000 -52.000 -42.000 -36.000
Driftskostnader -1.762.000 -1.631.000 -1.754.000 -156.000 -541.000
Driftsresultat -561.000 -432.000 -554.000 -156.000 -542.000
Finansinntekter 2.045.000 1.223.000 3.919.000 4.015.000 1.612.000
Finanskostnader 0 -4.000 -2.000 -34.000 0
Finans 2.045.000 1.219.000 3.917.000 3.981.000 1.612.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -900.000 0 -1.500.000 -500.000
Årsresultat 1.157.000 607.000 2.555.000 2.861.000 781.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.451.000 5.450.000 110.000 110.000 140.000
Sum anleggsmidler 5.451.000 5.450.000 110.000 110.000 140.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 165.000 3.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.198.000 2.326.000 5.908.000 4.733.000 3.528.000
Sum omløpsmidler 4.400.000 3.543.000 9.817.000 7.072.000 5.097.000
Sum eiendeler 9.851.000 8.993.000 9.927.000 7.182.000 5.237.000
Sum opptjent egenkapital 4.926.000 4.270.000 4.563.000 2.008.000 647.000
Sum egenkapital 9.136.000 8.479.000 8.773.000 6.217.000 4.856.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 3.000 2.000 0 3.000
Betalbar skatt 326.000 181.000 808.000 965.000 289.000
Skyldig offentlige avgifter 186.000 149.000 149.000 0 40.000
Utbytte -500.000 -900.000 0 -1.500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 179.000 179.000 196.000 0 49.000
Sum kortsiktig gjeld 714.000 513.000 1.154.000 965.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 9.850.000 8.993.000 9.927.000 7.183.000 5.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.686.000 3.030.000 8.663.000 6.107.000 4.716.000
Likviditetsgrad 1 6.2 6.9 8.5 7.3 13.4
Likviditetsgrad 2 6.2 6.9 8.5 7.3 13.4
Soliditet 92.8 94.3 88.4 86.6 92.7
Resultatgrad -46.8 - -46.2
Rentedekningsgrad - -4.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 15.1 8.8 33.9 53.7 20.4
Signatur
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex