Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ma & Mi AS
Juridisk navn:  Ma & Mi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41428279
Motzfeldts Gate 1 Motzfeldts Gate 1 Fax:
0187 Oslo 187 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992464372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/29/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.49%
Resultat  
  
21.28%
Egenkapital  
  
13.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.126.000 2.855.000 2.654.000 2.439.000 2.526.000
Resultat: 1.624.000 1.339.000 1.171.000 946.000 1.664.000
Egenkapital: 10.777.000 9.505.000 8.477.000 7.599.000 6.640.000
Regnskap for  Ma & Mi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.126.000 2.855.000 2.654.000 2.439.000 2.526.000
Driftskostnader -1.677.000 -1.664.000 -1.618.000 -1.650.000 -1.063.000
Driftsresultat 1.450.000 1.192.000 1.036.000 789.000 1.463.000
Finansinntekter 174.000 147.000 135.000 157.000 201.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 174.000 147.000 135.000 157.000 201.000
Resultat før skatt 1.624.000 1.339.000 1.171.000 946.000 1.664.000
Skattekostnad -373.000 -321.000 -293.000 0 0
Årsresultat 1.250.000 1.018.000 878.000 946.000 1.664.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.000 178.000 223.000 279.000 348.000
Sum omløpsmidler 10.280.000 8.903.000 7.817.000 6.906.000 6.292.000
Sum eiendeler 10.423.000 9.081.000 8.040.000 7.185.000 6.640.000
Sum opptjent egenkapital 10.675.000 9.402.000 0 7.497.000 43.000
Sum egenkapital 10.777.000 9.505.000 8.477.000 7.599.000 6.640.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -355.000 -423.000 -437.000 -414.000 0
Sum gjeld og egenkapital 10.422.000 9.081.000 8.040.000 7.185.000 6.640.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 874.000 902.000 706.000 513.000 721.000
Andre inntekter 2.252.000 1.953.000 1.948.000 1.926.000 1.805.000
Driftsinntekter 3.126.000 2.855.000 2.654.000 2.439.000 2.526.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -761.000 -701.000 -702.000 -675.000 -647.000
Avskrivning -36.000 -45.000 -56.000 -70.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -880.000 -918.000 -860.000 -905.000 -329.000
Driftskostnader -1.677.000 -1.664.000 -1.618.000 -1.650.000 -1.063.000
Driftsresultat 1.450.000 1.192.000 1.036.000 789.000 1.463.000
Finansinntekter 174.000 147.000 135.000 157.000 201.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 174.000 147.000 135.000 157.000 201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -43.000
Årsresultat 1.250.000 1.018.000 878.000 946.000 1.664.000
Balanse detaljer          
Goodwill 143.000 178.000 223.000 279.000 348.000
Sum Immatrielle midler 143.000 178.000 223.000 279.000 348.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 143.000 178.000 223.000 279.000 348.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 61.000 0 5.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.187.000 8.915.000 7.724.000 6.901.000 6.200.000
Sum omløpsmidler 10.280.000 8.903.000 7.817.000 6.906.000 6.292.000
Sum eiendeler 10.423.000 9.081.000 8.040.000 7.185.000 6.640.000
Sum opptjent egenkapital 10.675.000 9.402.000 0 7.497.000 43.000
Sum egenkapital 10.777.000 9.505.000 8.477.000 7.599.000 6.640.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 -11.000 1.000 0 0
Betalbar skatt -325.000 -377.000 -405.000 -443.000 0
Skyldig offentlige avgifter -126.000 -109.000 -106.000 -38.000 0
Utbytte 0 0 0 0 -43.000
Annen kortsiktig gjeld 78.000 73.000 73.000 67.000 0
Sum kortsiktig gjeld -355.000 -423.000 -437.000 -414.000 0
Sum gjeld og egenkapital 10.422.000 9.081.000 8.040.000 7.185.000 6.640.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.635.000 9.326.000 8.254.000 7.320.000 6.292.000
Likviditetsgrad 1 -17.9 -16.7
Likviditetsgrad 2 -17.9 -16.6 0.0
Soliditet 103.4 104.7 105.4 105.8 100.0
Resultatgrad 46.4 41.8 3 32.3 57.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.1 -0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 15.6 14.7 14.6 13.2 25.1
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex