M8 Design AS
Juridisk navn:  M8 Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61161536
Postboks 26 Dårstadvegen 5 Fax: 61167007
2849 Kapp 2847 Kolbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 980334554
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/4/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.92%
Resultat  
  
-360%
Egenkapital  
  
-159.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.823.000 2.278.000 2.426.000 2.608.000 2.144.000
Resultat: -78.000 30.000 54.000 -34.000 -190.000
Egenkapital: -29.000 49.000 30.000 -24.000 -290.000
Regnskap for  M8 Design AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.823.000 2.278.000 2.426.000 2.608.000 2.144.000
Driftskostnader -2.867.000 -2.235.000 -2.360.000 -2.631.000 -2.326.000
Driftsresultat -43.000 43.000 65.000 -23.000 -182.000
Finansinntekter -1.000 0 0 5.000 5.000
Finanskostnader -34.000 -13.000 -11.000 -15.000 -14.000
Finans -35.000 -13.000 -11.000 -10.000 -9.000
Resultat før skatt -78.000 30.000 54.000 -34.000 -190.000
Skattekostnad 0 -11.000 0 0 0
Årsresultat -78.000 18.000 54.000 -34.000 -190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 85.000 97.000 97.000 108.000
Sum omløpsmidler 655.000 484.000 408.000 377.000 178.000
Sum eiendeler 728.000 569.000 505.000 474.000 286.000
Sum opptjent egenkapital -329.000 -251.000 -270.000 -324.000 -420.000
Sum egenkapital -29.000 49.000 30.000 -24.000 -290.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 758.000 520.000 474.000 497.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 569.000 504.000 473.000 286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.823.000 2.278.000 2.425.000 2.608.000 2.141.000
Andre inntekter 0 0 0 0 3.000
Driftsinntekter 2.823.000 2.278.000 2.426.000 2.608.000 2.144.000
Varekostnad -595.000 -217.000 -348.000 -278.000 -203.000
Lønninger -1.839.000 -1.555.000 -1.529.000 -1.883.000 -1.579.000
Avskrivning 0 0 0 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -433.000 -463.000 -483.000 -459.000 -533.000
Driftskostnader -2.867.000 -2.235.000 -2.360.000 -2.631.000 -2.326.000
Driftsresultat -43.000 43.000 65.000 -23.000 -182.000
Finansinntekter -1.000 0 0 5.000 5.000
Finanskostnader -34.000 -13.000 -11.000 -15.000 -14.000
Finans -35.000 -13.000 -11.000 -10.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -78.000 18.000 54.000 -34.000 -190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 73.000 73.000 85.000 85.000 85.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 11.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 73.000 85.000 97.000 97.000 108.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 451.000 398.000 161.000 285.000 51.000
Andre fordringer 48.000 28.000 45.000 36.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 156.000 58.000 203.000 57.000 67.000
Sum omløpsmidler 655.000 484.000 408.000 377.000 178.000
Sum eiendeler 728.000 569.000 505.000 474.000 286.000
Sum opptjent egenkapital -329.000 -251.000 -270.000 -324.000 -420.000
Sum egenkapital -29.000 49.000 30.000 -24.000 -290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 62.000 0 60.000 98.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 148.000 117.000 105.000 28.000 118.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 325.000 192.000 182.000 223.000 179.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 285.000 149.000 187.000 186.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 758.000 520.000 474.000 497.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 569.000 504.000 473.000 286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -103.000 -36.000 -66.000 -120.000 -398.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.8 0.4
Soliditet 8.6 6 -5.1 -101.4
Resultatgrad -1.5 1.9 2.7 -0.9 -8.5
Rentedekningsgrad -1.3 3.3 5.9 -1.2 -12.6
Gjeldsgrad -26.1 10.6 15.8 -20.7 -2.0
Total kapitalrentabilitet 7.6 12.9 -3.8 -61.9
Signatur
28.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex