Møgsterbas As
Juridisk navn:  Møgsterbas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 998044073
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/27/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-99.4%
Egenkapital  
  
0.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 245.000 40.536.000 -698.000 4.272.000 -445.000
Egenkapital: 45.235.000 44.989.000 4.453.000 5.152.000 879.000
Regnskap for  Møgsterbas As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -31.000 -23.000 -25.000 -23.000
Driftsresultat -29.000 -31.000 -23.000 -25.000 -23.000
Finansinntekter 1.605.000 41.935.000 160.000 5.163.000 519.000
Finanskostnader -1.331.000 -1.368.000 -835.000 -866.000 -940.000
Finans 274.000 40.567.000 -675.000 4.297.000 -421.000
Resultat før skatt 245.000 40.536.000 -698.000 4.272.000 -445.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 245.000 40.536.000 -698.000 4.272.000 -445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.231.000 76.231.000 31.005.000 31.005.000 31.005.000
Sum omløpsmidler 8.432.000 6.849.000 5.840.000 5.702.000 564.000
Sum eiendeler 84.663.000 83.080.000 36.845.000 36.707.000 31.569.000
Sum opptjent egenkapital 44.225.000 43.979.000 3.443.000 4.142.000 -131.000
Sum egenkapital 45.235.000 44.989.000 4.453.000 5.152.000 879.000
Sum langsiktig gjeld 39.410.000 38.080.000 32.390.000 31.555.000 30.689.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 11.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 84.663.000 83.080.000 36.844.000 36.707.000 31.568.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -31.000 -23.000 -25.000 -23.000
Driftskostnader -29.000 -31.000 -23.000 -25.000 -23.000
Driftsresultat -29.000 -31.000 -23.000 -25.000 -23.000
Finansinntekter 1.605.000 41.935.000 160.000 5.163.000 519.000
Finanskostnader -1.331.000 -1.368.000 -835.000 -866.000 -940.000
Finans 274.000 40.567.000 -675.000 4.297.000 -421.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 245.000 40.536.000 -698.000 4.272.000 -445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 76.231.000 76.231.000 31.005.000 31.005.000 31.005.000
Sum anleggsmidler 76.231.000 76.231.000 31.005.000 31.005.000 31.005.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 5.561.000 6.553.000 4.135.000 5.163.000 0
Kasse, bank 2.870.000 296.000 1.705.000 539.000 564.000
Sum omløpsmidler 8.432.000 6.849.000 5.840.000 5.702.000 564.000
Sum eiendeler 84.663.000 83.080.000 36.845.000 36.707.000 31.569.000
Sum opptjent egenkapital 44.225.000 43.979.000 3.443.000 4.142.000 -131.000
Sum egenkapital 45.235.000 44.989.000 4.453.000 5.152.000 879.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.410.000 38.080.000 32.390.000 31.555.000 30.689.000
Leverandørgjeld 18.000 11.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 11.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 84.663.000 83.080.000 36.844.000 36.707.000 31.568.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.414.000 6.838.000 5.839.000 5.702.000 564.000
Likviditetsgrad 1 468.4 622.6 5
Likviditetsgrad 2 468.4 622.6 5 0 0.0
Soliditet 53.4 54.2 12.1 1 2.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.5
Gjeldsgrad 0.9 0.8 7.3 6.1 34.9
Total kapitalrentabilitet 1.9 50.4 0.4 1 1.6
Signatur
29.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex