Møgster Mohn Offshore As
Juridisk navn:  Møgster Mohn Offshore As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Fax: 56181002
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 979465114
Aksjekapital: 14.699.770 NOK
Etableringsdato: 12/3/1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: dof holding as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
105.54%
Egenkapital  
  
0.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.777.000 -32.076.000 -22.114.000 -13.149.000 -14.702.000
Egenkapital: 1.707.357.000 1.704.872.000 127.106.000 142.867.000 149.511.000
Regnskap for  Møgster Mohn Offshore As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -141.000 -217.000 -458.000 -518.000 -693.000
Driftsresultat -141.000 -217.000 -458.000 -518.000 -693.000
Finansinntekter 7.505.000 -3.392.000 7.000 8.000 1.000
Finanskostnader -5.586.000 -28.467.000 -21.661.000 -12.638.000 -14.010.000
Finans 1.919.000 -31.859.000 -21.654.000 -12.630.000 -14.009.000
Resultat før skatt 1.777.000 -32.076.000 -22.114.000 -13.149.000 -14.702.000
Skattekostnad -535.000 2.140.000 1.322.000 1.366.000 1.539.000
Årsresultat 1.242.000 -29.935.000 -20.792.000 -11.783.000 -13.163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.949.248.000 1.860.737.000 1.297.713.000 548.068.000 548.602.000
Sum omløpsmidler 22.545.000 14.341.000 6.743.000 7.481.000 7.624.000
Sum eiendeler 1.971.793.000 1.875.078.000 1.304.456.000 555.549.000 556.226.000
Sum opptjent egenkapital 1.242.000 0 127.106.000 142.867.000 149.511.000
Sum egenkapital 1.707.357.000 1.704.872.000 127.106.000 142.867.000 149.511.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 265.678.000 170.206.000 1.177.350.000 412.682.000 406.715.000
Sum gjeld og egenkapital 1.971.792.000 1.875.078.000 1.304.456.000 555.549.000 556.226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -285.000 -285.000 -285.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -217.000 -173.000 -233.000 -408.000
Driftskostnader -141.000 -217.000 -458.000 -518.000 -693.000
Driftsresultat -141.000 -217.000 -458.000 -518.000 -693.000
Finansinntekter 7.505.000 -3.392.000 7.000 8.000 1.000
Finanskostnader -5.586.000 -28.467.000 -21.661.000 -12.638.000 -14.010.000
Finans 1.919.000 -31.859.000 -21.654.000 -12.630.000 -14.009.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.242.000 -29.935.000 -20.792.000 -11.783.000 -13.163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.773.000 3.308.000 1.168.000 1.523.000 2.057.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.946.475.000 1.857.429.000 1.296.545.000 546.545.000 546.545.000
Sum anleggsmidler 1.949.248.000 1.860.737.000 1.297.713.000 548.068.000 548.602.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.240.000 1.020.000 6.708.000 7.039.000 7.584.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.305.000 13.321.000 35.000 442.000 40.000
Sum omløpsmidler 22.545.000 14.341.000 6.743.000 7.481.000 7.624.000
Sum eiendeler 1.971.793.000 1.875.078.000 1.304.456.000 555.549.000 556.226.000
Sum opptjent egenkapital 1.242.000 0 127.106.000 142.867.000 149.511.000
Sum egenkapital 1.707.357.000 1.704.872.000 127.106.000 142.867.000 149.511.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 352.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 36.000 22.000 2.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 35.000 35.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 265.674.000 170.170.000 1.177.292.000 412.645.000 406.319.000
Sum kortsiktig gjeld 265.678.000 170.206.000 1.177.350.000 412.682.000 406.715.000
Sum gjeld og egenkapital 1.971.792.000 1.875.078.000 1.304.456.000 555.549.000 556.226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -243.133.000 -155.865.000 -1.170.607.000 -405.201.000 -399.091.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet 86.5 90.9 9.7 25.7 26.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.0 0.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 9.3 2.9 2.7
Total kapitalrentabilitet 0.4 -0.2 -0.1 -0.1
Signatur
15.07.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex