Møgster Management AS
Juridisk navn:  Møgster Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Fax: 56101002
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 985276315
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/6/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.62%
Resultat  
  
-19.91%
Egenkapital  
  
12.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.977.000 19.174.000 20.743.000 21.046.000 20.412.000
Resultat: 527.000 658.000 1.066.000 1.268.000 -150.000
Egenkapital: 3.889.000 3.470.000 2.972.000 2.172.000 1.260.000
Regnskap for  Møgster Management AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.977.000 19.174.000 20.743.000 21.046.000 20.412.000
Driftskostnader -21.451.000 -18.509.000 -19.673.000 -19.768.000 -20.473.000
Driftsresultat 526.000 665.000 1.071.000 1.278.000 -62.000
Finansinntekter 17.000 11.000 15.000 21.000 11.000
Finanskostnader -15.000 -18.000 -20.000 -31.000 -100.000
Finans 2.000 -7.000 -5.000 -10.000 -89.000
Resultat før skatt 527.000 658.000 1.066.000 1.268.000 -150.000
Skattekostnad -109.000 -160.000 -266.000 -355.000 34.000
Årsresultat 419.000 499.000 799.000 913.000 -116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.344.000 1.674.000 1.132.000 436.000 440.000
Sum omløpsmidler 8.806.000 5.368.000 7.029.000 5.496.000 5.564.000
Sum eiendeler 11.150.000 7.042.000 8.161.000 5.932.000 6.004.000
Sum opptjent egenkapital 3.389.000 2.970.000 2.472.000 1.672.000 760.000
Sum egenkapital 3.889.000 3.470.000 2.972.000 2.172.000 1.260.000
Sum langsiktig gjeld 473.000 365.000 263.000 99.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 6.788.000 3.207.000 4.927.000 3.660.000 4.386.000
Sum gjeld og egenkapital 11.150.000 7.042.000 8.162.000 5.931.000 6.005.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.977.000 19.174.000 20.743.000 21.046.000 19.687.000
Andre inntekter 0 0 0 0 725.000
Driftsinntekter 21.977.000 19.174.000 20.743.000 21.046.000 20.412.000
Varekostnad -1.275.000 -1.313.000 -1.329.000 -1.432.000 -1.427.000
Lønninger -15.539.000 -12.824.000 -13.627.000 -12.251.000 -11.893.000
Avskrivning -38.000 -35.000 -12.000 -266.000 -577.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.599.000 -4.337.000 -4.705.000 -5.819.000 -6.576.000
Driftskostnader -21.451.000 -18.509.000 -19.673.000 -19.768.000 -20.473.000
Driftsresultat 526.000 665.000 1.071.000 1.278.000 -62.000
Finansinntekter 17.000 11.000 15.000 21.000 11.000
Finanskostnader -15.000 -18.000 -20.000 -31.000 -100.000
Finans 2.000 -7.000 -5.000 -10.000 -89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 419.000 499.000 799.000 913.000 -116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 174.000 140.000 152.000 393.000
Sum varige driftsmidler 145.000 174.000 140.000 152.000 393.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.199.000 1.500.000 993.000 284.000 0
Sum anleggsmidler 2.344.000 1.674.000 1.132.000 436.000 440.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.114.000 1.006.000 2.726.000 1.160.000 3.921.000
Andre fordringer 380.000 135.000 322.000 335.000 957.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.313.000 4.227.000 3.980.000 4.001.000 686.000
Sum omløpsmidler 8.806.000 5.368.000 7.029.000 5.496.000 5.564.000
Sum eiendeler 11.150.000 7.042.000 8.161.000 5.932.000 6.004.000
Sum opptjent egenkapital 3.389.000 2.970.000 2.472.000 1.672.000 760.000
Sum egenkapital 3.889.000 3.470.000 2.972.000 2.172.000 1.260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 473.000 365.000 263.000 99.000 359.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 473.000 365.000 263.000 99.000 359.000
Leverandørgjeld 667.000 456.000 337.000 405.000 278.000
Betalbar skatt 0 58.000 103.000 209.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.759.000 1.459.000 1.553.000 1.743.000 1.632.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.363.000 1.233.000 2.935.000 1.304.000 2.475.000
Sum kortsiktig gjeld 6.788.000 3.207.000 4.927.000 3.660.000 4.386.000
Sum gjeld og egenkapital 11.150.000 7.042.000 8.162.000 5.931.000 6.005.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.018.000 2.161.000 2.102.000 1.836.000 1.178.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.7 1.4 1.6 1.3
Soliditet 34.9 49.3 36.4 36.6 21.0
Resultatgrad 2.4 3.5 5.2 6.1 -0.3
Rentedekningsgrad 35.1 36.9 53.5 41.9 -0.5
Gjeldsgrad 1.9 1 1.7 1.7 3.8
Total kapitalrentabilitet 4.9 9.6 13.3 21.9 -0.8
Signatur
19.10.2010
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex