Møgster Leppefisk As
Juridisk navn:  Møgster Leppefisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5387 Møkster 5387 Møkster
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 999322212
Aksjekapital: 420.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Go As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.25%
Resultat  
  
-97.84%
Egenkapital  
  
0.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.862.000 2.306.000 1.844.000 1.656.000 1.067.000
Resultat: 15.000 693.000 427.000 205.000 506.000
Egenkapital: 2.705.000 2.698.000 1.378.000 1.063.000 911.000
Regnskap for  Møgster Leppefisk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.862.000 2.306.000 1.844.000 1.656.000 1.067.000
Driftskostnader -1.764.000 -1.605.000 -1.400.000 -1.429.000 -539.000
Driftsresultat 97.000 702.000 443.000 227.000 528.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -83.000 -10.000 -17.000 -22.000 -23.000
Finans -82.000 -9.000 -17.000 -22.000 -23.000
Resultat før skatt 15.000 693.000 427.000 205.000 506.000
Skattekostnad -8.000 -173.000 -112.000 -53.000 -137.000
Årsresultat 7.000 520.000 315.000 152.000 369.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.349.000 971.000 1.208.000 1.282.000 1.134.000
Sum omløpsmidler 1.202.000 2.251.000 706.000 567.000 475.000
Sum eiendeler 6.551.000 3.222.000 1.914.000 1.849.000 1.609.000
Sum opptjent egenkapital 1.605.000 1.598.000 1.078.000 763.000 611.000
Sum egenkapital 2.705.000 2.698.000 1.378.000 1.063.000 911.000
Sum langsiktig gjeld 3.545.000 9.000 280.000 375.000 457.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 515.000 256.000 411.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 6.552.000 3.222.000 1.914.000 1.849.000 1.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.762.000 2.181.000 1.741.000 1.656.000 1.067.000
Andre inntekter 100.000 125.000 103.000 0 0
Driftsinntekter 1.862.000 2.306.000 1.844.000 1.656.000 1.067.000
Varekostnad -76.000 -95.000 -79.000 -102.000 -68.000
Lønninger -709.000 -1.054.000 -901.000 -962.000 -187.000
Avskrivning -693.000 -196.000 -171.000 -139.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -286.000 -260.000 -249.000 -226.000 -182.000
Driftskostnader -1.764.000 -1.605.000 -1.400.000 -1.429.000 -539.000
Driftsresultat 97.000 702.000 443.000 227.000 528.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -83.000 -10.000 -17.000 -22.000 -23.000
Finans -82.000 -9.000 -17.000 -22.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 520.000 315.000 152.000 369.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 95.000 122.000 90.000 29.000
Sum varige driftsmidler 5.233.000 855.000 892.000 966.000 1.018.000
Sum finansielle anleggsmidler 116.000 116.000 316.000 316.000 116.000
Sum anleggsmidler 5.349.000 971.000 1.208.000 1.282.000 1.134.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 29.000 511.000 16.000 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.173.000 1.740.000 690.000 560.000 475.000
Sum omløpsmidler 1.202.000 2.251.000 706.000 567.000 475.000
Sum eiendeler 6.551.000 3.222.000 1.914.000 1.849.000 1.609.000
Sum opptjent egenkapital 1.605.000 1.598.000 1.078.000 763.000 611.000
Sum egenkapital 2.705.000 2.698.000 1.378.000 1.063.000 911.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 9.000 21.000 27.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.545.000 9.000 280.000 375.000 457.000
Leverandørgjeld 12.000 147.000 6.000 10.000 1.000
Betalbar skatt 0 186.000 117.000 51.000 122.000
Skyldig offentlige avgifter 290.000 183.000 130.000 345.000 112.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 4.000 5.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 515.000 256.000 411.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital 6.552.000 3.222.000 1.914.000 1.849.000 1.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 900.000 1.736.000 450.000 156.000 233.000
Likviditetsgrad 1 4 4.4 2.8 1.4 2.0
Likviditetsgrad 2 4 4.4 2.8 1.4 2.0
Soliditet 41.3 83.7 7 57.5 56.6
Resultatgrad 5.2 30.4 2 13.7 49.5
Rentedekningsgrad 1.2 70.2 26.1 10.3 23.0
Gjeldsgrad 1.4 0.2 0.4 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 1.5 21.8 23.1 12.3 32.8
Signatur
07.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex