Møgster Havfiske AS
Juridisk navn:  Møgster Havfiske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax: 56181003
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 990087830
Aksjekapital: 9.250.836 NOK
Etableringsdato: 5/11/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-6.48%
Egenkapital  
  
-9.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 6.713.000 7.178.000 6.006.000 10.408.000 12.505.000
Egenkapital: 173.817.000 191.044.000 212.281.000 241.449.000 265.575.000
Regnskap for  Møgster Havfiske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -76.000 -70.000 -2.393.000 -132.000 -262.000
Driftsresultat -76.000 -70.000 -2.393.000 -131.000 -262.000
Finansinntekter 6.789.000 7.248.000 8.399.000 10.550.000 12.784.000
Finanskostnader 0 0 0 -11.000 -17.000
Finans 6.789.000 7.248.000 8.399.000 10.539.000 12.767.000
Resultat før skatt 6.713.000 7.178.000 6.006.000 10.408.000 12.505.000
Skattekostnad -600.000 -542.000 -774.000 877.000 -3.376.000
Årsresultat 6.113.000 6.636.000 5.232.000 11.285.000 9.129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 224.916.000 254.859.000 293.565.000 338.225.000 382.174.000
Sum eiendeler 224.916.000 254.859.000 293.565.000 338.225.000 382.174.000
Sum opptjent egenkapital 64.887.000 82.114.000 103.351.000 132.519.000 156.645.000
Sum egenkapital 173.817.000 191.044.000 212.281.000 241.449.000 265.575.000
Sum langsiktig gjeld 20.767.000 27.139.000 35.398.000 46.092.000 62.224.000
Sum kortsiktig gjeld 30.333.000 36.677.000 45.886.000 50.685.000 54.375.000
Sum gjeld og egenkapital 224.917.000 254.860.000 293.565.000 338.226.000 382.174.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -31.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -70.000 -2.393.000 -101.000 -262.000
Driftskostnader -76.000 -70.000 -2.393.000 -132.000 -262.000
Driftsresultat -76.000 -70.000 -2.393.000 -131.000 -262.000
Finansinntekter 6.789.000 7.248.000 8.399.000 10.550.000 12.784.000
Finanskostnader 0 0 0 -11.000 -17.000
Finans 6.789.000 7.248.000 8.399.000 10.539.000 12.767.000
Konsernbidrag -23.341.000 -27.872.000 -34.401.000 -35.411.000 -35.415.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.113.000 6.636.000 5.232.000 11.285.000 9.129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.716.000 4.627.000 3.610.000 8.003.000 6.294.000
Sum omløpsmidler 224.916.000 254.859.000 293.565.000 338.225.000 382.174.000
Sum eiendeler 224.916.000 254.859.000 293.565.000 338.225.000 382.174.000
Sum opptjent egenkapital 64.887.000 82.114.000 103.351.000 132.519.000 156.645.000
Sum egenkapital 173.817.000 191.044.000 212.281.000 241.449.000 265.575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.767.000 27.139.000 35.398.000 46.092.000 62.224.000
Gjeld til kredittinstitutt 30.312.000 36.674.000 45.868.000 48.509.000 48.513.000
Sum langsiktig gjeld 20.767.000 27.139.000 35.398.000 46.092.000 62.224.000
Leverandørgjeld 20.000 2.000 18.000 15.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.157.000 5.834.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 4.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.333.000 36.677.000 45.886.000 50.685.000 54.375.000
Sum gjeld og egenkapital 224.917.000 254.860.000 293.565.000 338.226.000 382.174.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 194.583.000 218.182.000 247.679.000 287.540.000 327.799.000
Likviditetsgrad 1 7.4 6.9 6.4 6.7 7.0
Likviditetsgrad 2 7.4 6.9 6.4 6.7 7.1
Soliditet 77.3 7 72.3 71.4 69.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 947.2 736.6
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 3 2.8 2 3.1 3.3
Signatur
16.07.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex