Møgster Consulting As
Juridisk navn:  Møgster Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95291903
V/Harry Møgster Kolbeinsvik V/Harry Møgster Kolbeinsvik Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 999652654
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.28%
Resultat  
  
-525%
Egenkapital  
  
-10.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.000 106.000 483.000 13.000 296.000
Resultat: -17.000 4.000 -332.000 -51.000 -42.000
Egenkapital: -195.000 -177.000 -176.000 77.000 116.000
Regnskap for  Møgster Consulting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.000 106.000 483.000 13.000 296.000
Driftskostnader -21.000 -95.000 -801.000 -35.000 -309.000
Driftsresultat -16.000 11.000 -318.000 -22.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 29.000 12.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 -42.000 -41.000 -38.000
Finans -1.000 -8.000 -13.000 -29.000 -29.000
Resultat før skatt -17.000 4.000 -332.000 -51.000 -42.000
Skattekostnad 0 -5.000 79.000 12.000 11.000
Årsresultat -18.000 -1.000 -253.000 -39.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 196.000 196.000 202.000 123.000 111.000
Sum omløpsmidler 173.000 293.000 701.000 707.000 828.000
Sum eiendeler 369.000 489.000 903.000 830.000 939.000
Sum opptjent egenkapital -213.000 -195.000 -194.000 59.000 98.000
Sum egenkapital -195.000 -177.000 -176.000 77.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 0 48.000 745.000 745.000 745.000
Sum kortsiktig gjeld 563.000 619.000 334.000 8.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 490.000 903.000 830.000 938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 106.000 483.000 9.000 296.000
Andre inntekter 5.000 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 5.000 106.000 483.000 13.000 296.000
Varekostnad 0 -35.000 -742.000 -518.000 -210.000
Lønninger 0 0 0 0 -36.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -60.000 -59.000 -17.000 -63.000
Driftskostnader -21.000 -95.000 -801.000 -35.000 -309.000
Driftsresultat -16.000 11.000 -318.000 -22.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 29.000 12.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 -42.000 -41.000 -38.000
Finans -1.000 -8.000 -13.000 -29.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -1.000 -253.000 -39.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 96.000 96.000 102.000 23.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 196.000 196.000 202.000 123.000 111.000
Varebeholdning 70.000 70.000 70.000 500.000 0
Kundefordringer 78.000 78.000 404.000 13.000 56.000
Andre fordringer 0 22.000 122.000 111.000 708.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 124.000 106.000 83.000 63.000
Sum omløpsmidler 173.000 293.000 701.000 707.000 828.000
Sum eiendeler 369.000 489.000 903.000 830.000 939.000
Sum opptjent egenkapital -213.000 -195.000 -194.000 59.000 98.000
Sum egenkapital -195.000 -177.000 -176.000 77.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 48.000 745.000 745.000 745.000
Leverandørgjeld 313.000 358.000 328.000 0 47.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 -1.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 250.000 261.000 5.000 8.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 563.000 619.000 334.000 8.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 490.000 903.000 830.000 938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -390.000 -326.000 367.000 699.000 751.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 2.1 88.4 10.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 1.9 25.9 10.8
Soliditet -36.1 -19.5 9.3 12.4
Resultatgrad 10.4 -65.8 -169.2 -4.1
Rentedekningsgrad 1.4 -7.6 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad -2.9 -3.8 -6.1 9.8 7.1
Total kapitalrentabilitet -4.3 2.2 -1.2 -0.3
Signatur
07.02.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex