Måneproduksjoner AS
Juridisk navn:  Måneproduksjoner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45231333
Postboks 16 Borgarveien 6C Fax:
1629 Gamle Fredrikstad 1633 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 992380152
Aksjekapital: 100.800 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/31/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Abakus Regnskap & Rådgivning Birgit
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.44%
Resultat  
  
-84.62%
Egenkapital  
  
-11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.155.000 5.630.000 6.459.000 5.671.000 5.398.000
Resultat: 20.000 130.000 29.000 -13.000 18.000
Egenkapital: 356.000 400.000 301.000 281.000 238.000
Regnskap for  Måneproduksjoner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.155.000 5.630.000 6.459.000 5.671.000 5.398.000
Driftskostnader -5.138.000 -5.489.000 -6.414.000 -5.750.000 -5.339.000
Driftsresultat 17.000 141.000 44.000 -79.000 60.000
Finansinntekter 11.000 10.000 9.000 98.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -21.000 -25.000 -32.000 -42.000
Finans 3.000 -11.000 -16.000 66.000 -41.000
Resultat før skatt 20.000 130.000 29.000 -13.000 18.000
Skattekostnad -5.000 -31.000 -8.000 9.000 -8.000
Årsresultat 15.000 99.000 20.000 -4.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 234.000 335.000 414.000 423.000 591.000
Sum omløpsmidler 865.000 976.000 746.000 844.000 953.000
Sum eiendeler 1.099.000 1.311.000 1.160.000 1.267.000 1.544.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 309.000 211.000 190.000 148.000
Sum egenkapital 356.000 400.000 301.000 281.000 238.000
Sum langsiktig gjeld 0 43.000 85.000 126.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 743.000 869.000 774.000 860.000 1.102.000
Sum gjeld og egenkapital 1.099.000 1.312.000 1.161.000 1.267.000 1.546.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.932.000 5.328.000 6.369.000 5.375.000 5.341.000
Andre inntekter 223.000 302.000 90.000 295.000 57.000
Driftsinntekter 5.155.000 5.630.000 6.459.000 5.671.000 5.398.000
Varekostnad -1.768.000 -2.140.000 -2.505.000 -1.683.000 -1.156.000
Lønninger -2.169.000 -1.801.000 -2.447.000 -2.606.000 -2.626.000
Avskrivning -112.000 -108.000 -108.000 -145.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.089.000 -1.440.000 -1.354.000 -1.316.000 -1.407.000
Driftskostnader -5.138.000 -5.489.000 -6.414.000 -5.750.000 -5.339.000
Driftsresultat 17.000 141.000 44.000 -79.000 60.000
Finansinntekter 11.000 10.000 9.000 98.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -21.000 -25.000 -32.000 -42.000
Finans 3.000 -11.000 -16.000 66.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 99.000 20.000 -4.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 41.000 49.000 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 158.000 250.000 334.000 334.000 507.000
Sum varige driftsmidler 158.000 250.000 334.000 334.000 507.000
Sum finansielle anleggsmidler 73.000 85.000 39.000 39.000 44.000
Sum anleggsmidler 234.000 335.000 414.000 423.000 591.000
Varebeholdning 307.000 210.000 380.000 327.000 289.000
Kundefordringer 257.000 718.000 236.000 370.000 446.000
Andre fordringer 43.000 1.000 63.000 77.000 141.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 258.000 48.000 68.000 70.000 78.000
Sum omløpsmidler 865.000 976.000 746.000 844.000 953.000
Sum eiendeler 1.099.000 1.311.000 1.160.000 1.267.000 1.544.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 309.000 211.000 190.000 148.000
Sum egenkapital 356.000 400.000 301.000 281.000 238.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 287.000 291.000 102.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 0 43.000 85.000 126.000 205.000
Leverandørgjeld 71.000 328.000 81.000 271.000 203.000
Betalbar skatt 9.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 249.000 140.000 226.000 275.000 311.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 414.000 114.000 176.000 212.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 743.000 869.000 774.000 860.000 1.102.000
Sum gjeld og egenkapital 1.099.000 1.312.000 1.161.000 1.267.000 1.546.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 122.000 107.000 -28.000 -16.000 -149.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.5 0.7 0.7
Soliditet 32.4 30.5 25.9 22.2 15.4
Resultatgrad 0.3 2.5 0.7 -1.4 1.1
Rentedekningsgrad 2.1 6.7 1.8 0.6 1.5
Gjeldsgrad 2.1 2.3 2.9 3.5 5.5
Total kapitalrentabilitet 2.5 11.5 4.6 1.5 3.9
Signatur
02.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2017
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex