Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngstadaas Biomedical Consulting As
Juridisk navn:  Lyngstadaas Biomedical Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66916016
Haakons Vei 5 Haakons Vei 5 Fax:
1450 Nesoddtangen 1450 Nesoddtangen
Fylke: Kommune:
Akershus Nesodden
Org.nr: 987634588
Aksjekapital: 145.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/15/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Presis Ars As
Utvikling:
Omsetning  
  
-60.46%
Resultat  
  
32.39%
Egenkapital  
  
-8.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 397.000 1.004.000 982.000 1.140.000 1.450.000
Resultat: -119.000 -176.000 -284.000 708.000 -331.000
Egenkapital: 1.329.000 1.448.000 1.603.000 1.834.000 1.333.000
Regnskap for  Lyngstadaas Biomedical Consulting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 397.000 1.004.000 982.000 1.140.000 1.450.000
Driftskostnader -510.000 -1.178.000 -1.259.000 -1.835.000 -1.782.000
Driftsresultat -113.000 -173.000 -277.000 -694.000 -333.000
Finansinntekter 2.000 8.000 1.000 1.404.000 3.000
Finanskostnader -9.000 -11.000 -9.000 -1.000 0
Finans -7.000 -3.000 -8.000 1.403.000 3.000
Resultat før skatt -119.000 -176.000 -284.000 708.000 -331.000
Skattekostnad 0 21.000 54.000 158.000 -10.000
Årsresultat -119.000 -155.000 -231.000 866.000 -340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.331.000 1.588.000 1.715.000 1.299.000 584.000
Sum omløpsmidler 25.000 280.000 403.000 798.000 997.000
Sum eiendeler 1.356.000 1.868.000 2.118.000 2.097.000 1.581.000
Sum opptjent egenkapital 1.184.000 1.303.000 1.458.000 1.689.000 1.188.000
Sum egenkapital 1.329.000 1.448.000 1.603.000 1.834.000 1.333.000
Sum langsiktig gjeld 0 257.000 316.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 163.000 199.000 263.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 1.356.000 1.868.000 2.118.000 2.097.000 1.581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 378.000 958.000 937.000 1.095.000 1.408.000
Andre inntekter 19.000 46.000 45.000 45.000 41.000
Driftsinntekter 397.000 1.004.000 982.000 1.140.000 1.450.000
Varekostnad 0 -14.000 -5.000 -117.000 -349.000
Lønninger -297.000 -611.000 -646.000 -637.000 -656.000
Avskrivning -60.000 -124.000 -84.000 -81.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -153.000 -429.000 -524.000 -1.000.000 -689.000
Driftskostnader -510.000 -1.178.000 -1.259.000 -1.835.000 -1.782.000
Driftsresultat -113.000 -173.000 -277.000 -694.000 -333.000
Finansinntekter 2.000 8.000 1.000 1.404.000 3.000
Finanskostnader -9.000 -11.000 -9.000 -1.000 0
Finans -7.000 -3.000 -8.000 1.403.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 -155.000 -231.000 866.000 -340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 391.000 391.000 370.000 316.000 158.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 240.000 343.000 70.000 106.000
Driftsløsøre 76.000 80.000 101.000 105.000 128.000
Sum varige driftsmidler 76.000 320.000 444.000 176.000 234.000
Sum finansielle anleggsmidler 865.000 877.000 901.000 807.000 192.000
Sum anleggsmidler 1.331.000 1.588.000 1.715.000 1.299.000 584.000
Varebeholdning 0 0 0 0 35.000
Kundefordringer 0 181.000 125.000 172.000 511.000
Andre fordringer 2.000 31.000 29.000 23.000 154.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 69.000 249.000 603.000 297.000
Sum omløpsmidler 25.000 280.000 403.000 798.000 997.000
Sum eiendeler 1.356.000 1.868.000 2.118.000 2.097.000 1.581.000
Sum opptjent egenkapital 1.184.000 1.303.000 1.458.000 1.689.000 1.188.000
Sum egenkapital 1.329.000 1.448.000 1.603.000 1.834.000 1.333.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 257.000 316.000 0 0
Leverandørgjeld 1.000 12.000 4.000 25.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 100.000 125.000 98.000 189.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 51.000 70.000 140.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 163.000 199.000 263.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 1.356.000 1.868.000 2.118.000 2.097.000 1.581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 117.000 204.000 535.000 749.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.7 2 3.0 4.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.7 2 3.1 3.9
Soliditet 9 77.5 75.7 87.5 84.3
Resultatgrad -28.5 -17.2 -28.2 -60.9 -23.0
Rentedekningsgrad -12.6 -15.7 -30.8 710.0
Gjeldsgrad 0 0.3 0.3 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -8.2 -8.8 33.9 -20.9
Signatur
05.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.07.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex