Lyngdal Handelspark Eiendom As
Juridisk navn:  Lyngdal Handelspark Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/ John Våge Fiboveien 20 V/ John Våge Fiboveien 20 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 911955741
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: O. M. Pedersen Revisjon AS
Regnskapsfører: Kraft Rådgivning Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
285.23%
Egenkapital  
  
11.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.017.000 264.000 1.358.000 1.493.000 453.000
Egenkapital: 7.771.000 6.978.000 6.775.000 5.742.000 4.623.000
Regnskap for  Lyngdal Handelspark Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -37.000 -55.000 -25.000 -35.000 -25.000
Driftsresultat -37.000 -55.000 -25.000 -35.000 -25.000
Finansinntekter 2.266.000 1.235.000 2.425.000 2.700.000 1.755.000
Finanskostnader -1.212.000 -915.000 -1.042.000 -1.172.000 -1.278.000
Finans 1.054.000 320.000 1.383.000 1.528.000 477.000
Resultat før skatt 1.017.000 264.000 1.358.000 1.493.000 453.000
Skattekostnad -223.000 -61.000 -326.000 -373.000 -129.000
Årsresultat 793.000 203.000 1.032.000 1.120.000 323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.650.000 42.712.000 7.523.000 7.523.000 7.612.000
Sum omløpsmidler 262.000 6.000 34.578.000 36.504.000 37.011.000
Sum eiendeler 41.912.000 42.718.000 42.101.000 44.027.000 44.623.000
Sum opptjent egenkapital 3.472.000 2.679.000 2.475.000 1.443.000 323.000
Sum egenkapital 7.771.000 6.978.000 6.775.000 5.742.000 4.623.000
Sum langsiktig gjeld 33.917.000 35.679.000 35.000.000 38.000.000 40.000.000
Sum kortsiktig gjeld 225.000 62.000 326.000 284.000 0
Sum gjeld og egenkapital 41.913.000 42.719.000 42.100.000 44.026.000 44.622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -55.000 -25.000 -35.000 -25.000
Driftskostnader -37.000 -55.000 -25.000 -35.000 -25.000
Driftsresultat -37.000 -55.000 -25.000 -35.000 -25.000
Finansinntekter 2.266.000 1.235.000 2.425.000 2.700.000 1.755.000
Finanskostnader -1.212.000 -915.000 -1.042.000 -1.172.000 -1.278.000
Finans 1.054.000 320.000 1.383.000 1.528.000 477.000
Konsernbidrag -793.000 -203.000 -1.032.000 -1.120.000 -323.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 793.000 203.000 1.032.000 1.120.000 323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 89.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 41.650.000 42.712.000 7.523.000 7.523.000 7.523.000
Sum anleggsmidler 41.650.000 42.712.000 7.523.000 7.523.000 7.612.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 34.553.000 36.503.000 36.978.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 262.000 6.000 25.000 1.000 33.000
Sum omløpsmidler 262.000 6.000 34.578.000 36.504.000 37.011.000
Sum eiendeler 41.912.000 42.718.000 42.101.000 44.027.000 44.623.000
Sum opptjent egenkapital 3.472.000 2.679.000 2.475.000 1.443.000 323.000
Sum egenkapital 7.771.000 6.978.000 6.775.000 5.742.000 4.623.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.917.000 35.679.000 35.000.000 38.000.000 40.000.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 223.000 61.000 326.000 284.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 225.000 62.000 326.000 284.000 0
Sum gjeld og egenkapital 41.913.000 42.719.000 42.100.000 44.026.000 44.622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 -56.000 34.252.000 36.220.000 37.011.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.1 106.1 128.5
Likviditetsgrad 2 1.2 0.1 106.1 128.5 0.0
Soliditet 18.5 16.3 16.1 1 10.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 1.4
Gjeldsgrad 4.4 5.1 5.2 6.7 8.7
Total kapitalrentabilitet 5.3 2.8 5.7 6.1 3.9
Signatur
27.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex