Lyngdal Handelspark Eiendom As
Juridisk navn:  Lyngdal Handelspark Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/ John Våge Fiboveien 20 V/ John Våge Fiboveien 20 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 911955741
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: O. M. Pedersen Revisjon AS
Regnskapsfører: Kraft Rådgivning Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-80.56%
Egenkapital  
  
3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 264.000 1.358.000 1.493.000 453.000 -33.000
Egenkapital: 6.978.000 6.775.000 5.742.000 4.623.000 4.299.000
Regnskap for  Lyngdal Handelspark Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -55.000 -25.000 -35.000 -25.000 -33.000
Driftsresultat -55.000 -25.000 -35.000 -25.000 -33.000
Finansinntekter 1.235.000 2.425.000 2.700.000 1.755.000 1.643.000
Finanskostnader -915.000 -1.042.000 -1.172.000 -1.278.000 -1.643.000
Finans 320.000 1.383.000 1.528.000 477.000 0
Resultat før skatt 264.000 1.358.000 1.493.000 453.000 -33.000
Skattekostnad -61.000 -326.000 -373.000 -129.000 9.000
Årsresultat 203.000 1.032.000 1.120.000 323.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.712.000 7.523.000 7.523.000 7.612.000 7.741.000
Sum omløpsmidler 6.000 34.578.000 36.504.000 37.011.000 39.036.000
Sum eiendeler 42.718.000 42.101.000 44.027.000 44.623.000 46.777.000
Sum opptjent egenkapital 2.679.000 2.475.000 1.443.000 323.000 0
Sum egenkapital 6.978.000 6.775.000 5.742.000 4.623.000 4.299.000
Sum langsiktig gjeld 35.679.000 35.000.000 38.000.000 40.000.000 42.477.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 326.000 284.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 42.719.000 42.100.000 44.026.000 44.622.000 46.777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -25.000 -35.000 -25.000 -33.000
Driftskostnader -55.000 -25.000 -35.000 -25.000 -33.000
Driftsresultat -55.000 -25.000 -35.000 -25.000 -33.000
Finansinntekter 1.235.000 2.425.000 2.700.000 1.755.000 1.643.000
Finanskostnader -915.000 -1.042.000 -1.172.000 -1.278.000 -1.643.000
Finans 320.000 1.383.000 1.528.000 477.000 0
Konsernbidrag -203.000 -1.032.000 -1.120.000 -323.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 203.000 1.032.000 1.120.000 323.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 89.000 218.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 42.712.000 7.523.000 7.523.000 7.523.000 7.523.000
Sum anleggsmidler 42.712.000 7.523.000 7.523.000 7.612.000 7.741.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 34.553.000 36.503.000 36.978.000 39.007.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 25.000 1.000 33.000 29.000
Sum omløpsmidler 6.000 34.578.000 36.504.000 37.011.000 39.036.000
Sum eiendeler 42.718.000 42.101.000 44.027.000 44.623.000 46.777.000
Sum opptjent egenkapital 2.679.000 2.475.000 1.443.000 323.000 0
Sum egenkapital 6.978.000 6.775.000 5.742.000 4.623.000 4.299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.679.000 35.000.000 38.000.000 40.000.000 42.477.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 61.000 326.000 284.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 326.000 284.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 42.719.000 42.100.000 44.026.000 44.622.000 46.777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -56.000 34.252.000 36.220.000 37.011.000 39.035.000
Likviditetsgrad 1 0.1 106.1 128.5 39036.0
Likviditetsgrad 2 0.1 106.1 128.5 0.0 39036.1
Soliditet 16.3 16.1 1 10.4 9.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 1.4 1.0
Gjeldsgrad 5.1 5.2 6.7 8.7 9.9
Total kapitalrentabilitet 2.8 5.7 6.1 3.9 3.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex