Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngdal Handelspark AS
Juridisk navn:  Lyngdal Handelspark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O John Våge Vestre Høylandsvei 41 C/O John Våge Vestre Høylandsvei 41 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 995671115
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/21/2010
Foretakstype: AS
Revisor: O. M. Pedersen Revisjon AS
Regnskapsfører: Kraft Rådgivning Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.41%
Resultat  
  
-14.89%
Egenkapital  
  
1.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.181.000 7.278.000 0 4.370.000 984.000
Resultat: 5.186.000 6.093.000 367.000 1.113.000 376.000
Egenkapital: 14.785.000 14.599.000 14.506.000 14.139.000 13.026.000
Regnskap for  Lyngdal Handelspark AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.181.000 7.278.000 0 4.370.000 984.000
Driftskostnader -2.841.000 -934.000 345.000 -2.299.000 49.000
Driftsresultat 5.339.000 6.344.000 345.000 2.071.000 1.032.000
Finansinntekter 118.000 11.000 409.000 6.000 609.000
Finanskostnader -272.000 -263.000 -388.000 -964.000 -1.265.000
Finans -154.000 -252.000 21.000 -958.000 -656.000
Resultat før skatt 5.186.000 6.093.000 367.000 1.113.000 376.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.186.000 6.093.000 367.000 1.113.000 376.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.437.000 7.106.000 14.182.000 13.582.000 16.072.000
Sum omløpsmidler 23.376.000 22.678.000 16.878.000 23.718.000 24.028.000
Sum eiendeler 28.813.000 29.784.000 31.060.000 37.300.000 40.100.000
Sum opptjent egenkapital 1.759.000 1.573.000 1.480.000 1.113.000 0
Sum egenkapital 14.785.000 14.599.000 14.506.000 14.139.000 13.026.000
Sum langsiktig gjeld 9.000.000 9.000.000 9.566.000 21.727.000 25.669.000
Sum kortsiktig gjeld 5.029.000 6.184.000 6.988.000 1.434.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 28.814.000 29.783.000 31.060.000 37.300.000 40.100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.181.000 7.278.000 0 4.370.000 984.000
Driftsinntekter 8.181.000 7.278.000 0 4.370.000 984.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning -2.150.000 1.490.000 0 0 0
Andre driftskostnader -691.000 -2.424.000 345.000 -2.299.000 49.000
Driftskostnader -2.841.000 -934.000 345.000 -2.299.000 49.000
Driftsresultat 5.339.000 6.344.000 345.000 2.071.000 1.032.000
Finansinntekter 118.000 11.000 409.000 6.000 609.000
Finanskostnader -272.000 -263.000 -388.000 -964.000 -1.265.000
Finans -154.000 -252.000 21.000 -958.000 -656.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -376.000
Årsresultat 5.186.000 6.093.000 367.000 1.113.000 376.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 543.000 543.000 543.000 543.000 543.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.894.000 6.563.000 13.639.000 13.039.000 15.529.000
Sum anleggsmidler 5.437.000 7.106.000 14.182.000 13.582.000 16.072.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.068.000 22.185.000 16.794.000 18.221.000 24.028.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.308.000 492.000 84.000 5.496.000 0
Sum omløpsmidler 23.376.000 22.678.000 16.878.000 23.718.000 24.028.000
Sum eiendeler 28.813.000 29.784.000 31.060.000 37.300.000 40.100.000
Sum opptjent egenkapital 1.759.000 1.573.000 1.480.000 1.113.000 0
Sum egenkapital 14.785.000 14.599.000 14.506.000 14.139.000 13.026.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.380.000
Sum langsiktig gjeld 9.000.000 9.000.000 9.566.000 21.727.000 25.669.000
Leverandørgjeld 29.000 58.000 1.000 134.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -376.000
Annen kortsiktig gjeld 5.000.000 6.126.000 6.988.000 1.300.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.029.000 6.184.000 6.988.000 1.434.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 28.814.000 29.783.000 31.060.000 37.300.000 40.100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.347.000 16.494.000 9.890.000 22.284.000 22.623.000
Likviditetsgrad 1 4.6 3.7 2.4 16.5 17.1
Likviditetsgrad 2 4.6 3.7 2.4 16.6 17.2
Soliditet 51.3 4 46.7 37.9 32.5
Resultatgrad 65.3 87.2 47.4 104.9
Rentedekningsgrad 19.6 24.1 0.9 2.2 1.3
Gjeldsgrad 0.9 1 1.1 1.6 2.1
Total kapitalrentabilitet 18.9 21.3 2.4 5.6 4.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex