Lyngdal Hagesenter As
Juridisk navn:  Lyngdal Hagesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40053621
c/o Heag AS Postboks 7536 Dvergsnes Alleen 7 Fax:
4695 Kristiansand S 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 997253833
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/19/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heag As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
477.78%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.462.000 0 0 202.000 2.329.000
Resultat: 52.000 9.000 -1.000 83.000 -35.000
Egenkapital: 552.000 0 -9.000 -8.000 -92.000
Regnskap for  Lyngdal Hagesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.462.000 0 0 202.000 2.329.000
Driftskostnader -1.410.000 9.000 -1.000 -119.000 -2.363.000
Driftsresultat 52.000 9.000 -1.000 83.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 52.000 9.000 -1.000 83.000 -35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 9.000 -1.000 83.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 854.000 0 5.000 160.000 389.000
Sum eiendeler 854.000 0 5.000 160.000 389.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -100.000 -109.000 -108.000 -192.000
Sum egenkapital 552.000 0 -9.000 -8.000 -92.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 14.000 64.000 342.000
Sum kortsiktig gjeld 303.000 0 0 105.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 855.000 0 5.000 161.000 389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.462.000 0 0 202.000 2.329.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.462.000 0 0 202.000 2.329.000
Varekostnad -713.000 0 0 -82.000 -1.193.000
Lønninger -365.000 0 0 0 -518.000
Avskrivning 0 0 0 0 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -332.000 9.000 -1.000 -37.000 -275.000
Driftskostnader -1.410.000 9.000 -1.000 -119.000 -2.363.000
Driftsresultat 52.000 9.000 -1.000 83.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 9.000 -1.000 83.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 450.000 0 0 0 0
Kundefordringer 46.000 0 0 95.000 40.000
Andre fordringer 20.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 338.000 0 5.000 65.000 349.000
Sum omløpsmidler 854.000 0 5.000 160.000 389.000
Sum eiendeler 854.000 0 5.000 160.000 389.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -100.000 -109.000 -108.000 -192.000
Sum egenkapital 552.000 0 -9.000 -8.000 -92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 14.000 64.000 342.000
Leverandørgjeld 106.000 0 0 101.000 84.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 164.000 0 0 4.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 0 0 0 41.000
Sum kortsiktig gjeld 303.000 0 0 105.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 855.000 0 5.000 161.000 389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 551.000 0 5.000 55.000 250.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.5 2.8
Likviditetsgrad 2 1.3 0 0 1.5 2.8
Soliditet 64.6 -23.7
Resultatgrad 3.6 41.1 -1.5
Rentedekningsgrad -34.0
Gjeldsgrad 0.5 -1.6 -21.1 -5.2
Total kapitalrentabilitet 6.1 51.6 -8.7
Signatur
16.04.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex