Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngdal Hagesenter As
Juridisk navn:  Lyngdal Hagesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40053621
C/O Heag As Postboks 7536 Dvergsnes Alleen 7 Fax:
4695 Kristiansand S 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 997253833
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 8/19/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heag As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1000%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 202.000 2.329.000 3.063.000
Resultat: 9.000 -1.000 83.000 -35.000 -88.000
Egenkapital: 0 -9.000 -8.000 -92.000 -57.000
Regnskap for  Lyngdal Hagesenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 202.000 2.329.000 3.063.000
Driftskostnader 9.000 -1.000 -119.000 -2.363.000 -3.153.000
Driftsresultat 9.000 -1.000 83.000 -34.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 1.000
Resultat før skatt 9.000 -1.000 83.000 -35.000 -88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -1.000 83.000 -35.000 -88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 87.000
Sum omløpsmidler 0 5.000 160.000 389.000 501.000
Sum eiendeler 0 5.000 160.000 389.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -109.000 -108.000 -192.000 -157.000
Sum egenkapital 0 -9.000 -8.000 -92.000 -57.000
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 64.000 342.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 105.000 139.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 0 5.000 161.000 389.000 587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 202.000 2.329.000 3.063.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 202.000 2.329.000 3.063.000
Varekostnad 0 0 -82.000 -1.193.000 -1.856.000
Lønninger 0 0 0 -518.000 -817.000
Avskrivning 0 0 0 -87.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 9.000 -1.000 -37.000 -275.000 -434.000
Driftskostnader 9.000 -1.000 -119.000 -2.363.000 -3.153.000
Driftsresultat 9.000 -1.000 83.000 -34.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -1.000 83.000 -35.000 -88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 87.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 87.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 87.000
Varebeholdning 0 0 0 0 290.000
Kundefordringer 0 0 95.000 40.000 27.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 5.000 65.000 349.000 185.000
Sum omløpsmidler 0 5.000 160.000 389.000 501.000
Sum eiendeler 0 5.000 160.000 389.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -109.000 -108.000 -192.000 -157.000
Sum egenkapital 0 -9.000 -8.000 -92.000 -57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 64.000 342.000 302.000
Leverandørgjeld 0 0 101.000 84.000 127.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 4.000 13.000 102.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 41.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 105.000 139.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 0 5.000 161.000 389.000 587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 5.000 55.000 250.000 159.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.8 1.5
Likviditetsgrad 2 0 0 1.5 2.8 0.7
Soliditet -23.7 -9.7
Resultatgrad 41.1 -1.5 -2.9
Rentedekningsgrad -34.0
Gjeldsgrad -1.6 -21.1 -5.2 -11.3
Total kapitalrentabilitet 51.6 -8.7 -15.0
Signatur
16.04.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex