Lyngdal Gull & Sølv As
Juridisk navn:  Lyngdal Gull & Sølv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 248 Kirkeveien 29A Fax:
4576 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 920295258
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/29/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsfører Anja Merete Stokkelan
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.459.000
Resultat: 85.000
Egenkapital: 160.000
Regnskap for  Lyngdal Gull & Sølv As
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.459.000
Driftskostnader -2.368.000
Driftsresultat 91.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Resultat før skatt 85.000
Skattekostnad -18.000
Årsresultat 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.235.000
Sum eiendeler 1.235.000
Sum opptjent egenkapital 67.000
Sum egenkapital 160.000
Sum langsiktig gjeld 700.000
Sum kortsiktig gjeld 375.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.459.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.459.000
Varekostnad -1.405.000
Lønninger -578.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -385.000
Driftskostnader -2.368.000
Driftsresultat 91.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 718.000
Kundefordringer 11.000
Andre fordringer 10.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 496.000
Sum omløpsmidler 1.235.000
Sum eiendeler 1.235.000
Sum opptjent egenkapital 67.000
Sum egenkapital 160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 700.000
Leverandørgjeld 110.000
Betalbar skatt 18.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000
Sum kortsiktig gjeld 375.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 860.000
Likviditetsgrad 1 3.3
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 1
Resultatgrad 3.7
Rentedekningsgrad 15.2
Gjeldsgrad 6.7
Total kapitalrentabilitet 7.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex