Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngdal Glassrekkverk As
Juridisk navn:  Lyngdal Glassrekkverk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 505 Rom Herdalen Næringspark Fax:
4579 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 916617445
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/8/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.45%
Resultat  
  
-54.2%
Egenkapital  
  
32.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.990.000 3.933.000 3.179.000 3.179.000
Resultat: 169.000 369.000 124.000 124.000
Egenkapital: 534.000 404.000 123.000 123.000
Regnskap for  Lyngdal Glassrekkverk As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.990.000 3.933.000 3.179.000 3.179.000
Driftskostnader -3.788.000 -3.527.000 -3.026.000 -3.026.000
Driftsresultat 201.000 405.000 154.000 154.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -33.000 -36.000 -32.000 -32.000
Finans -33.000 -36.000 -30.000 -30.000
Resultat før skatt 169.000 369.000 124.000 124.000
Skattekostnad -38.000 -88.000 -31.000 -31.000
Årsresultat 130.000 281.000 93.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 189.000 74.000 69.000 69.000
Sum omløpsmidler 1.357.000 1.307.000 1.026.000 1.026.000
Sum eiendeler 1.546.000 1.381.000 1.095.000 1.095.000
Sum opptjent egenkapital 504.000 374.000 93.000 93.000
Sum egenkapital 534.000 404.000 123.000 123.000
Sum langsiktig gjeld 541.000 637.000 525.000 525.000
Sum kortsiktig gjeld 470.000 340.000 447.000 447.000
Sum gjeld og egenkapital 1.545.000 1.381.000 1.095.000 1.095.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.990.000 3.933.000 3.179.000 3.179.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.990.000 3.933.000 3.179.000 3.179.000
Varekostnad -2.353.000 -2.217.000 -1.990.000 -1.990.000
Lønninger -1.012.000 -947.000 -746.000 -746.000
Avskrivning -20.000 -10.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -353.000 -284.000 -284.000
Driftskostnader -3.788.000 -3.527.000 -3.026.000 -3.026.000
Driftsresultat 201.000 405.000 154.000 154.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -33.000 -36.000 -32.000 -32.000
Finans -33.000 -36.000 -30.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 130.000 281.000 93.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 189.000 74.000 69.000 69.000
Sum varige driftsmidler 189.000 74.000 69.000 69.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 189.000 74.000 69.000 69.000
Varebeholdning 935.000 1.047.000 899.000 899.000
Kundefordringer 363.000 139.000 86.000 86.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 59.000 120.000 41.000 41.000
Sum omløpsmidler 1.357.000 1.307.000 1.026.000 1.026.000
Sum eiendeler 1.546.000 1.381.000 1.095.000 1.095.000
Sum opptjent egenkapital 504.000 374.000 93.000 93.000
Sum egenkapital 534.000 404.000 123.000 123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 5.000 4.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 94.000 0 171.000 171.000
Sum langsiktig gjeld 541.000 637.000 525.000 525.000
Leverandørgjeld 44.000 70.000 64.000 64.000
Betalbar skatt 33.000 88.000 27.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 194.000 83.000 106.000 106.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 100.000 79.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 470.000 340.000 447.000 447.000
Sum gjeld og egenkapital 1.545.000 1.381.000 1.095.000 1.095.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 887.000 967.000 579.000 579.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.8 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.3 0.3
Soliditet 34.6 29.3 11.2 11.2
Resultatgrad 5 10.3 4.8 4.8
Rentedekningsgrad 6.1 11.3 4.8 4.9
Gjeldsgrad 1.9 2.4 7.9 7.9
Total kapitalrentabilitet 1 29.3 14.2 14.2
Signatur
15.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex