Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngdal Fyringssentral AS
Juridisk navn:  Lyngdal Fyringssentral AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38345308
Industriveien 1 Industriveien 1 Fax: 38344077
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 966307358
Aksjekapital: 480.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/15/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.5%
Resultat  
  
-66.88%
Egenkapital  
  
5.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.809.000 15.274.000 13.982.000 12.877.000 13.015.000
Resultat: 360.000 1.087.000 838.000 98.000 984.000
Egenkapital: 5.596.000 5.315.000 4.484.000 3.858.000 3.791.000
Regnskap for  Lyngdal Fyringssentral AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.809.000 15.274.000 13.982.000 12.877.000 13.015.000
Driftskostnader -15.357.000 -14.092.000 -13.163.000 -12.803.000 -12.087.000
Driftsresultat 451.000 1.182.000 819.000 75.000 927.000
Finansinntekter 22.000 15.000 20.000 24.000 57.000
Finanskostnader -112.000 -110.000 0 -1.000 0
Finans -90.000 -95.000 20.000 23.000 57.000
Resultat før skatt 360.000 1.087.000 838.000 98.000 984.000
Skattekostnad -79.000 -256.000 -211.000 -31.000 -250.000
Årsresultat 281.000 830.000 627.000 67.000 734.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.906.000 1.716.000 1.188.000 1.104.000 1.436.000
Sum omløpsmidler 9.803.000 8.914.000 8.352.000 7.744.000 7.578.000
Sum eiendeler 11.709.000 10.630.000 9.540.000 8.848.000 9.014.000
Sum opptjent egenkapital 5.116.000 4.835.000 4.004.000 3.378.000 3.311.000
Sum egenkapital 5.596.000 5.315.000 4.484.000 3.858.000 3.791.000
Sum langsiktig gjeld 3.931.000 3.847.000 3.635.000 3.635.000 3.658.000
Sum kortsiktig gjeld 2.182.000 1.468.000 1.421.000 1.356.000 1.566.000
Sum gjeld og egenkapital 11.709.000 10.630.000 9.540.000 8.849.000 9.015.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.703.000 14.324.000 13.752.000 12.778.000 12.969.000
Andre inntekter 106.000 949.000 229.000 99.000 46.000
Driftsinntekter 15.809.000 15.274.000 13.982.000 12.877.000 13.015.000
Varekostnad -8.371.000 -7.498.000 -6.817.000 -6.580.000 -6.321.000
Lønninger -4.483.000 -4.155.000 -3.992.000 -3.758.000 -3.451.000
Avskrivning -454.000 -448.000 -397.000 -432.000 -437.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.049.000 -1.991.000 -1.957.000 -2.033.000 -1.878.000
Driftskostnader -15.357.000 -14.092.000 -13.163.000 -12.803.000 -12.087.000
Driftsresultat 451.000 1.182.000 819.000 75.000 927.000
Finansinntekter 22.000 15.000 20.000 24.000 57.000
Finanskostnader -112.000 -110.000 0 -1.000 0
Finans -90.000 -95.000 20.000 23.000 57.000
Konsernbidrag -281.000 -830.000 -627.000 -67.000 -296.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 281.000 830.000 627.000 67.000 734.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 41.000 63.000 53.000
Fast eiendom 0 0 22.000 26.000 35.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.906.000 1.716.000 1.126.000 1.015.000 1.349.000
Sum varige driftsmidler 1.906.000 1.716.000 1.148.000 1.041.000 1.384.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.906.000 1.716.000 1.188.000 1.104.000 1.436.000
Varebeholdning 3.303.000 3.318.000 2.845.000 2.725.000 2.939.000
Kundefordringer 2.653.000 2.597.000 1.701.000 2.006.000 2.021.000
Andre fordringer 19.000 145.000 18.000 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.828.000 2.855.000 3.787.000 2.994.000 2.619.000
Sum omløpsmidler 9.803.000 8.914.000 8.352.000 7.744.000 7.578.000
Sum eiendeler 11.709.000 10.630.000 9.540.000 8.848.000 9.014.000
Sum opptjent egenkapital 5.116.000 4.835.000 4.004.000 3.378.000 3.311.000
Sum egenkapital 5.596.000 5.315.000 4.484.000 3.858.000 3.791.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.000 103.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.931.000 3.847.000 3.635.000 3.635.000 3.658.000
Leverandørgjeld 606.000 229.000 337.000 452.000 294.000
Betalbar skatt 108.000 112.000 189.000 41.000 123.000
Skyldig offentlige avgifter 1.263.000 965.000 739.000 723.000 901.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 205.000 161.000 155.000 139.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 2.182.000 1.468.000 1.421.000 1.356.000 1.566.000
Sum gjeld og egenkapital 11.709.000 10.630.000 9.540.000 8.849.000 9.015.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.621.000 7.446.000 6.931.000 6.388.000 6.012.000
Likviditetsgrad 1 4 6.1 5.9 5.7 4.8
Likviditetsgrad 2 3 3.8 3.9 3.8 3.0
Soliditet 47.8 5 4 43.6 42.1
Resultatgrad 2.9 7.7 5.9 0.6 7.1
Rentedekningsgrad 4 10.7 99.0
Gjeldsgrad 1.1 1 1.1 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 4 11.3 8.8 1.1 10.9
Signatur
07.06.2006
STYRET
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex