Lyngdal Fjellsprengning AS
Juridisk navn:  Lyngdal Fjellsprengning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åsbakkan 174 Åsbakkan 174 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 990017379
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/16/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mandal Regnskapskontor Jan Ivar Knut
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.4%
Resultat  
  
12.79%
Egenkapital  
  
14.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 493.000 500.000 760.000 879.000 1.299.000
Resultat: 97.000 86.000 -31.000 15.000 145.000
Egenkapital: -569.000 -667.000 -753.000 -722.000 -736.000
Regnskap for  Lyngdal Fjellsprengning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 493.000 500.000 760.000 879.000 1.299.000
Driftskostnader -396.000 -414.000 -790.000 -857.000 -1.129.000
Driftsresultat 98.000 87.000 -29.000 21.000 169.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -7.000 -24.000
Finans -1.000 0 -2.000 -7.000 -24.000
Resultat før skatt 97.000 86.000 -31.000 15.000 145.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 86.000 -31.000 15.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 36.000 46.000 58.000 61.000
Sum omløpsmidler 95.000 123.000 64.000 215.000 158.000
Sum eiendeler 117.000 159.000 110.000 273.000 219.000
Sum opptjent egenkapital -669.000 -767.000 -853.000 -822.000 -836.000
Sum egenkapital -569.000 -667.000 -753.000 -722.000 -736.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 35.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 687.000 826.000 864.000 959.000 637.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 159.000 111.000 272.000 219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 493.000 500.000 760.000 879.000 1.299.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 493.000 500.000 760.000 879.000 1.299.000
Varekostnad -41.000 -94.000 -252.000 -231.000 -344.000
Lønninger -46.000 -8.000 -2.000 -153.000 -304.000
Avskrivning -14.000 -10.000 -12.000 -33.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -295.000 -302.000 -524.000 -440.000 -451.000
Driftskostnader -396.000 -414.000 -790.000 -857.000 -1.129.000
Driftsresultat 98.000 87.000 -29.000 21.000 169.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -7.000 -24.000
Finans -1.000 0 -2.000 -7.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 86.000 -31.000 15.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 22.000 28.000 35.000 58.000 61.000
Driftsløsøre 0 8.000 11.000 0 0
Sum varige driftsmidler 22.000 36.000 46.000 58.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 36.000 46.000 58.000 61.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 93.000 120.000 55.000 202.000 157.000
Andre fordringer 0 3.000 2.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 0 7.000 8.000 1.000
Sum omløpsmidler 95.000 123.000 64.000 215.000 158.000
Sum eiendeler 117.000 159.000 110.000 273.000 219.000
Sum opptjent egenkapital -669.000 -767.000 -853.000 -822.000 -836.000
Sum egenkapital -569.000 -667.000 -753.000 -722.000 -736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 35.000 318.000
Leverandørgjeld 584.000 624.000 488.000 853.000 382.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 1.000 -2.000 11.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 201.000 377.000 95.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 687.000 826.000 864.000 959.000 637.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 159.000 111.000 272.000 219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -592.000 -703.000 -800.000 -744.000 -479.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3
Soliditet -482.2 -419.5 -678.4 -265.4 -336.1
Resultatgrad 19.9 17.4 -3.8 2.4 13.0
Rentedekningsgrad 9 -14.5 3.0 7.0
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.1 -1.4 -1.3
Total kapitalrentabilitet 83.1 54.7 -26.1 7.7 77.2
Signatur
02.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex