Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngdal El. Installasjon Eiendom AS
Juridisk navn:  Lyngdal El. Installasjon Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38344136
Postboks 11 Stamsøyveien Fax: 38344136
4575 Lyngdal 4575 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 984629362
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
13.79%
Egenkapital  
  
-37.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Resultat: 66.000 58.000 58.000 20.000 65.000
Egenkapital: 347.000 556.000 511.000 467.000 451.000
Regnskap for  Lyngdal El. Installasjon Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Driftskostnader -84.000 -88.000 -84.000 -122.000 -64.000
Driftsresultat 96.000 92.000 96.000 58.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -34.000 -38.000 -39.000 -51.000
Finans -30.000 -34.000 -38.000 -39.000 -51.000
Resultat før skatt 66.000 58.000 58.000 20.000 65.000
Skattekostnad -15.000 -14.000 -14.000 -4.000 -18.000
Årsresultat 52.000 44.000 44.000 16.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 920.000 970.000 1.020.000 1.070.000 1.120.000
Sum omløpsmidler 274.000 249.000 236.000 209.000 231.000
Sum eiendeler 1.194.000 1.219.000 1.256.000 1.279.000 1.351.000
Sum opptjent egenkapital 245.000 454.000 409.000 365.000 349.000
Sum egenkapital 347.000 556.000 511.000 467.000 451.000
Sum langsiktig gjeld 513.000 600.000 683.000 761.000 836.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 63.000 62.000 51.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 1.194.000 1.219.000 1.256.000 1.279.000 1.350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Driftsinntekter 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -38.000 -34.000 -72.000 -14.000
Driftskostnader -84.000 -88.000 -84.000 -122.000 -64.000
Driftsresultat 96.000 92.000 96.000 58.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -34.000 -38.000 -39.000 -51.000
Finans -30.000 -34.000 -38.000 -39.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -260.000 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 44.000 44.000 16.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 920.000 970.000 1.020.000 1.070.000 1.120.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 920.000 970.000 1.020.000 1.070.000 1.120.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 920.000 970.000 1.020.000 1.070.000 1.120.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 120.000 120.000 181.000 0 30.000
Andre fordringer 0 0 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 129.000 55.000 205.000 201.000
Sum omløpsmidler 274.000 249.000 236.000 209.000 231.000
Sum eiendeler 1.194.000 1.219.000 1.256.000 1.279.000 1.351.000
Sum opptjent egenkapital 245.000 454.000 409.000 365.000 349.000
Sum egenkapital 347.000 556.000 511.000 467.000 451.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 513.000 600.000 683.000 761.000 836.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 18.000 16.000 16.000 6.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -260.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 47.000 46.000 45.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 63.000 62.000 51.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 1.194.000 1.219.000 1.256.000 1.279.000 1.350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -60.000 186.000 174.000 158.000 168.000
Likviditetsgrad 1 0.8 4 3.8 4.1 3.7
Likviditetsgrad 2 0.8 4 3.8 4.1 3.7
Soliditet 29.1 45.6 40.7 36.5 33.4
Resultatgrad 53.3 51.1 53.3 32.2 64.4
Rentedekningsgrad 3.2 2.7 2.5 1.5 2.3
Gjeldsgrad 2.4 1.2 1.5 1.7 2.0
Total kapitalrentabilitet 8 7.5 7.6 4.5 8.6
Signatur
19.12.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex