Lyngdal El-Instalasjon AS
Juridisk navn:  Lyngdal El-Instalasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38343527
Postboks 11 Stamsøyv Fax: 38344136
4575 Lyngdal 4575 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 958553625
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 8/29/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.22%
Resultat  
  
77.53%
Egenkapital  
  
3.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.502.000 22.352.000 17.984.000 16.601.000 13.757.000
Resultat: 2.299.000 1.295.000 1.847.000 1.100.000 1.450.000
Egenkapital: 1.998.000 1.934.000 1.954.000 1.572.000 780.000
Regnskap for  Lyngdal El-Instalasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.502.000 22.352.000 17.984.000 16.601.000 13.757.000
Driftskostnader -16.192.000 -21.020.000 -16.098.000 -15.518.000 -12.276.000
Driftsresultat 2.311.000 1.332.000 1.886.000 1.082.000 1.481.000
Finansinntekter 23.000 21.000 5.000 49.000 11.000
Finanskostnader -35.000 -57.000 -44.000 -30.000 -41.000
Finans -12.000 -36.000 -39.000 19.000 -30.000
Resultat før skatt 2.299.000 1.295.000 1.847.000 1.100.000 1.450.000
Skattekostnad -535.000 -315.000 -465.000 -308.000 -393.000
Årsresultat 1.764.000 980.000 1.382.000 792.000 1.057.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.354.000 1.732.000 1.639.000 1.211.000 1.078.000
Sum omløpsmidler 5.951.000 6.428.000 7.346.000 6.658.000 6.215.000
Sum eiendeler 7.305.000 8.160.000 8.985.000 7.869.000 7.293.000
Sum opptjent egenkapital 1.670.000 1.606.000 1.626.000 1.244.000 452.000
Sum egenkapital 1.998.000 1.934.000 1.954.000 1.572.000 780.000
Sum langsiktig gjeld 302.000 542.000 1.161.000 1.733.000 1.845.000
Sum kortsiktig gjeld 5.005.000 5.683.000 5.870.000 4.564.000 4.669.000
Sum gjeld og egenkapital 7.305.000 8.159.000 8.985.000 7.869.000 7.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.502.000 22.265.000 17.981.000 16.601.000 13.757.000
Andre inntekter 0 87.000 3.000 0 0
Driftsinntekter 18.502.000 22.352.000 17.984.000 16.601.000 13.757.000
Varekostnad -5.491.000 -9.020.000 -6.493.000 -6.326.000 -4.158.000
Lønninger -8.678.000 -9.080.000 -7.535.000 -7.103.000 -6.520.000
Avskrivning -121.000 -197.000 -388.000 -247.000 -197.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.902.000 -2.723.000 -1.682.000 -1.842.000 -1.401.000
Driftskostnader -16.192.000 -21.020.000 -16.098.000 -15.518.000 -12.276.000
Driftsresultat 2.311.000 1.332.000 1.886.000 1.082.000 1.481.000
Finansinntekter 23.000 21.000 5.000 49.000 11.000
Finanskostnader -35.000 -57.000 -44.000 -30.000 -41.000
Finans -12.000 -36.000 -39.000 19.000 -30.000
Konsernbidrag 0 20.000 0 0 0
Utbytte -1.700.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000
Årsresultat 1.764.000 980.000 1.382.000 792.000 1.057.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 84.000 86.000 81.000 87.000 111.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 563.000 737.000 1.558.000 1.124.000 967.000
Sum varige driftsmidler 563.000 737.000 1.558.000 1.124.000 967.000
Sum finansielle anleggsmidler 707.000 909.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.354.000 1.732.000 1.639.000 1.211.000 1.078.000
Varebeholdning 392.000 395.000 699.000 998.000 929.000
Kundefordringer 4.104.000 4.383.000 5.772.000 4.590.000 3.942.000
Andre fordringer 70.000 170.000 112.000 73.000 262.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.386.000 1.480.000 763.000 997.000 1.082.000
Sum omløpsmidler 5.951.000 6.428.000 7.346.000 6.658.000 6.215.000
Sum eiendeler 7.305.000 8.160.000 8.985.000 7.869.000 7.293.000
Sum opptjent egenkapital 1.670.000 1.606.000 1.626.000 1.244.000 452.000
Sum egenkapital 1.998.000 1.934.000 1.954.000 1.572.000 780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 302.000 542.000 1.161.000 1.733.000 1.845.000
Leverandørgjeld 691.000 416.000 1.186.000 1.428.000 439.000
Betalbar skatt 534.000 320.000 459.000 284.000 288.000
Skyldig offentlige avgifter 1.301.000 1.700.000 1.444.000 1.475.000 1.338.000
Utbytte -1.700.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.479.000 3.248.000 2.782.000 1.377.000 2.605.000
Sum kortsiktig gjeld 5.005.000 5.683.000 5.870.000 4.564.000 4.669.000
Sum gjeld og egenkapital 7.305.000 8.159.000 8.985.000 7.869.000 7.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 946.000 745.000 1.476.000 2.094.000 1.546.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.3 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.3 1.2
Soliditet 27.4 23.7 21.7 20.0 10.7
Resultatgrad 12.5 6 10.5 6.5 10.8
Rentedekningsgrad 6 23.4 42.9 37.7 36.4
Gjeldsgrad 2.7 3.2 3.6 4.0 8.4
Total kapitalrentabilitet 3 16.6 2 14.4 20.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex