Lyngdal Eiendom AS
Juridisk navn:  Lyngdal Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38344020
Postboks 97 Agnefest Fax: 38344050
4575 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 977533619
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 4/5/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Alfa Sør Revisjon, Rådgivning Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.66%
Resultat  
  
-175.41%
Egenkapital  
  
3.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 608.000 604.000 633.000 608.000 607.000
Resultat: -138.000 183.000 28.000 -162.000 -535.000
Egenkapital: 6.180.000 5.985.000 -1.512.000 -4.248.000 -5.561.000
Regnskap for  Lyngdal Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 608.000 604.000 633.000 608.000 607.000
Driftskostnader -524.000 -421.000 -403.000 -537.000 -881.000
Driftsresultat 83.000 183.000 230.000 71.000 -274.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -223.000 0 -201.000 -233.000 -261.000
Finans -222.000 0 -201.000 -233.000 -261.000
Resultat før skatt -138.000 183.000 28.000 -162.000 -535.000
Skattekostnad -21.000 -114.000 1.958.000 398.000 0
Årsresultat -159.000 69.000 1.987.000 236.000 -535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.405.000 9.675.000 10.481.000 8.844.000 4.029.000
Sum omløpsmidler 583.000 1.918.000 1.041.000 1.504.000 21.000
Sum eiendeler 28.988.000 11.593.000 11.522.000 10.348.000 4.050.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -3.161.000 -5.148.000 -6.461.000
Sum egenkapital 6.180.000 5.985.000 -1.512.000 -4.248.000 -5.561.000
Sum langsiktig gjeld 19.750.000 1.827.000 8.636.000 9.549.000 9.499.000
Sum kortsiktig gjeld 3.058.000 3.781.000 4.399.000 5.048.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 28.988.000 11.593.000 11.523.000 10.349.000 4.050.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 608.000 604.000 633.000 608.000 607.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 608.000 604.000 633.000 608.000 607.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -334.000 -314.000 -309.000 -185.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -190.000 -107.000 -94.000 -352.000 -720.000
Driftskostnader -524.000 -421.000 -403.000 -537.000 -881.000
Driftsresultat 83.000 183.000 230.000 71.000 -274.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -223.000 0 -201.000 -233.000 -261.000
Finans -222.000 0 -201.000 -233.000 -261.000
Konsernbidrag 0 0 0 1.077.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -159.000 69.000 1.987.000 236.000 -535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.061.000 1.181.000 1.722.000 0 0
Fast eiendom 9.817.000 8.493.000 8.760.000 8.844.000 4.029.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.817.000 8.493.000 8.760.000 8.844.000 4.029.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.528.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.405.000 9.675.000 10.481.000 8.844.000 4.029.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 570.000 1.918.000 1.041.000 1.503.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 0 0 0 21.000
Sum omløpsmidler 583.000 1.918.000 1.041.000 1.504.000 21.000
Sum eiendeler 28.988.000 11.593.000 11.522.000 10.348.000 4.050.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -3.161.000 -5.148.000 -6.461.000
Sum egenkapital 6.180.000 5.985.000 -1.512.000 -4.248.000 -5.561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.750.000 1.827.000 8.636.000 9.549.000 9.499.000
Leverandørgjeld 333.000 0 0 5.029.000 80.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -3.000 18.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.724.000 3.781.000 4.402.000 0 25.000
Sum kortsiktig gjeld 3.058.000 3.781.000 4.399.000 5.048.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 28.988.000 11.593.000 11.523.000 10.349.000 4.050.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.475.000 -1.863.000 -3.358.000 -3.544.000 -91.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2
Soliditet 21.3 51.6 -13.1 -41.0 -137.3
Resultatgrad 13.7 30.3 36.3 11.7 -45.1
Rentedekningsgrad 0.4 1.1 0.3 -1.0
Gjeldsgrad 3.7 0.9 -8.6 -3.4 -1.7
Total kapitalrentabilitet 0.3 1.6 2 0.7 -6.8
Signatur
25.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
25.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex