Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngdal Dyrebutikk As
Juridisk navn:  Lyngdal Dyrebutikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Røyskårveien 15 Røyskårveien 15 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 921365896
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/8/2018 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 173.000
Resultat: -39.000
Egenkapital: -9.000
Regnskap for  Lyngdal Dyrebutikk As
Resultat 2018
Driftsinntekter 173.000
Driftskostnader -212.000
Driftsresultat -39.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -39.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 593.000
Sum eiendeler 593.000
Sum opptjent egenkapital -39.000
Sum egenkapital -9.000
Sum langsiktig gjeld 500.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000
Sum gjeld og egenkapital 593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 173.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 173.000
Varekostnad -66.000
Lønninger -75.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -71.000
Driftskostnader -212.000
Driftsresultat -39.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 57.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 22.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 514.000
Sum omløpsmidler 593.000
Sum eiendeler 593.000
Sum opptjent egenkapital -39.000
Sum egenkapital -9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 500.000
Leverandørgjeld 57.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000
Sum gjeld og egenkapital 593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 491.000
Likviditetsgrad 1 5.8
Likviditetsgrad 2 5.3
Soliditet -1.5
Resultatgrad -22.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -66.9
Total kapitalrentabilitet -6.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex