Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngdal Dykkerservice As
Juridisk navn:  Lyngdal Dykkerservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38341561
Heradveien 361 Heradveien 361 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 911672553
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Regnskapsfører: Henning Hansen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.69%
Resultat  
  
37.87%
Egenkapital  
  
15.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.982.000 2.892.000 2.913.000 1.516.000 839.000
Resultat: 2.836.000 2.057.000 5.428.000 590.000 -72.000
Egenkapital: 8.588.000 7.405.000 5.841.000 1.151.000 2.218.000
Regnskap for  Lyngdal Dykkerservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.982.000 2.892.000 2.913.000 1.516.000 839.000
Driftskostnader -1.160.000 -846.000 -989.000 -963.000 -954.000
Driftsresultat 2.821.000 2.045.000 1.923.000 553.000 -115.000
Finansinntekter 15.000 13.000 3.505.000 37.000 44.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 15.000 12.000 3.505.000 37.000 44.000
Resultat før skatt 2.836.000 2.057.000 5.428.000 590.000 -72.000
Skattekostnad -653.000 -494.000 -508.000 -158.000 19.000
Årsresultat 2.183.000 1.563.000 4.920.000 433.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 283.000 325.000 399.000 474.000 636.000
Sum omløpsmidler 10.122.000 8.443.000 6.800.000 1.361.000 1.807.000
Sum eiendeler 10.405.000 8.768.000 7.199.000 1.835.000 2.443.000
Sum opptjent egenkapital 8.558.000 7.375.000 5.811.000 1.121.000 2.188.000
Sum egenkapital 8.588.000 7.405.000 5.841.000 1.151.000 2.218.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 8.000 17.000 23.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.815.000 1.356.000 1.341.000 661.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 10.405.000 8.769.000 7.199.000 1.835.000 2.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.982.000 2.892.000 2.913.000 1.516.000 939.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -100.000
Driftsinntekter 3.982.000 2.892.000 2.913.000 1.516.000 839.000
Varekostnad -17.000 0 0 0 0
Lønninger -865.000 -592.000 -783.000 -741.000 -742.000
Avskrivning -64.000 -74.000 -74.000 -74.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -214.000 -180.000 -132.000 -148.000 -158.000
Driftskostnader -1.160.000 -846.000 -989.000 -963.000 -954.000
Driftsresultat 2.821.000 2.045.000 1.923.000 553.000 -115.000
Finansinntekter 15.000 13.000 3.505.000 37.000 44.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 15.000 12.000 3.505.000 37.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.183.000 1.563.000 4.920.000 433.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 88.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 159.000 201.000 275.000 349.000 424.000
Sum varige driftsmidler 159.000 201.000 275.000 349.000 424.000
Sum finansielle anleggsmidler 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Sum anleggsmidler 283.000 325.000 399.000 474.000 636.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.688.000 6.025.000 3.025.000 0 0
Andre fordringer 20.000 0 0 90.000 1.597.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.415.000 2.291.000 3.625.000 1.272.000 210.000
Sum omløpsmidler 10.122.000 8.443.000 6.800.000 1.361.000 1.807.000
Sum eiendeler 10.405.000 8.768.000 7.199.000 1.835.000 2.443.000
Sum opptjent egenkapital 8.558.000 7.375.000 5.811.000 1.121.000 2.188.000
Sum egenkapital 8.588.000 7.405.000 5.841.000 1.151.000 2.218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 8.000 17.000 23.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000 0 0 250.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 8.000 17.000 23.000 0
Leverandørgjeld 31.000 8.000 8.000 0 8.000
Betalbar skatt 659.000 502.000 514.000 47.000 0
Skyldig offentlige avgifter 971.000 627.000 654.000 286.000 138.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 219.000 166.000 78.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 1.815.000 1.356.000 1.341.000 661.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 10.405.000 8.769.000 7.199.000 1.835.000 2.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.307.000 7.087.000 5.459.000 700.000 1.582.000
Likviditetsgrad 1 5.6 6.2 5.1 2.1 8.0
Likviditetsgrad 2 5.6 6.2 5.1 2.1 8.1
Soliditet 82.5 84.4 81.1 62.7 90.8
Resultatgrad 70.8 70.7 6 36.5 -13.7
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 27.3 23.5 75.4 32.2 -2.9
Signatur
10.05.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex