Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngdal Dataservice Invest
Juridisk navn:  Lyngdal Dataservice Invest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Møskelandsveien 8 Møskelandsveien 8 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 913625129
Aksjekapital: -21.000 NOK
Etableringsdato: 6/7/2014 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
15%
Resultat  
  
800%
Egenkapital  
  
-30.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.000 20.000 24.000 21.000 5.000
Resultat: 9.000 1.000 -4.000 -15.000 -7.000
Egenkapital: -55.000 -42.000 0 -21.000 -7.000
Regnskap for  Lyngdal Dataservice Invest
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.000 20.000 24.000 21.000 5.000
Driftskostnader -15.000 -18.000 -27.000 -35.000 -11.000
Driftsresultat 9.000 1.000 -4.000 -15.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 9.000 1.000 -4.000 -15.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 1.000 -4.000 -15.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 38.000 0 61.000 76.000
Sum omløpsmidler 2.000 4.000 0 4.000 5.000
Sum eiendeler 30.000 42.000 0 65.000 81.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -42.000 0 0 -7.000
Sum egenkapital -55.000 -42.000 0 -21.000 -7.000
Sum langsiktig gjeld 84.000 84.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 0 86.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 42.000 0 65.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.000 20.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 24.000 21.000 5.000
Driftsinntekter 23.000 20.000 24.000 21.000 5.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -13.000 -15.000 -10.000
Nedskrivning -6.000 -9.000 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -9.000 -14.000 -20.000 -1.000
Driftskostnader -15.000 -18.000 -27.000 -35.000 -11.000
Driftsresultat 9.000 1.000 -4.000 -15.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 1.000 -4.000 -15.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 28.000 38.000 0 61.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 76.000
Sum varige driftsmidler 28.000 38.000 0 61.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 38.000 0 61.000 76.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 4.000 0 4.000 0
Sum omløpsmidler 2.000 4.000 0 4.000 5.000
Sum eiendeler 30.000 42.000 0 65.000 81.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -42.000 0 0 -7.000
Sum egenkapital -55.000 -42.000 0 -21.000 -7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 84.000 84.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 86.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 0 86.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 42.000 0 65.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 4.000 0 -82.000 -82.000
Likviditetsgrad 1 1 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 1 0 0 0.1 0.1
Soliditet -177.4 -32.3 -8.8
Resultatgrad 39.1 5 -16.7 -71.4 -140.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -4.1 -12.4
Total kapitalrentabilitet 2 2.4 -23.1 -8.8
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex