Lyngdal Dataservice
Juridisk navn:  Lyngdal Dataservice
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Kirkevei 3E Møskelandsveien 8 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 913636791
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/13/2014
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.92%
Resultat  
  
-193.75%
Egenkapital  
  
-20%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 82.000 130.000 126.000 147.000 114.000
Resultat: -15.000 16.000 14.000 -4.000 32.000
Egenkapital: 20.000 25.000 35.000 33.000 23.000
Regnskap for  Lyngdal Dataservice
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 82.000 130.000 126.000 147.000 114.000
Driftskostnader -97.000 -115.000 -112.000 -151.000 -82.000
Driftsresultat -15.000 16.000 14.000 -4.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 16.000 14.000 -4.000 32.000
Skattekostnad 0 -4.000 0 0 -9.000
Årsresultat -15.000 12.000 14.000 -4.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 23.000 33.000 35.000 33.000 64.000
Sum eiendeler 23.000 33.000 35.000 33.000 64.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 25.000 35.000 33.000 23.000
Sum egenkapital 20.000 25.000 35.000 33.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 8.000 0 0 41.000
Sum gjeld og egenkapital 23.000 33.000 35.000 33.000 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 82.000 130.000 126.000 147.000 114.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 82.000 130.000 126.000 147.000 114.000
Varekostnad -35.000 -32.000 -46.000 -75.000 -41.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -83.000 -66.000 -76.000 -41.000
Driftskostnader -97.000 -115.000 -112.000 -151.000 -82.000
Driftsresultat -15.000 16.000 14.000 -4.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 12.000 14.000 -4.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 18.000 20.000 19.000 21.000 22.000
Kundefordringer 1.000 10.000 6.000 9.000 7.000
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 3.000 10.000 3.000 33.000
Sum omløpsmidler 23.000 33.000 35.000 33.000 64.000
Sum eiendeler 23.000 33.000 35.000 33.000 64.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 25.000 35.000 33.000 23.000
Sum egenkapital 20.000 25.000 35.000 33.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 4.000 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 4.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 26.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 8.000 0 0 41.000
Sum gjeld og egenkapital 23.000 33.000 35.000 33.000 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 25.000 35.000 33.000 23.000
Likviditetsgrad 1 7.7 4.1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 0 0.0 1.1
Soliditet 8 75.8 1 100.0 35.9
Resultatgrad -18.3 12.3 11.1 -2.7 28.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0 0.0 1.8
Total kapitalrentabilitet -65.2 48.5 4 -12.1 50.0
Signatur
28.02.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex