Lyngdal Data
Juridisk navn:  Lyngdal Data
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99159383
Postboks 365 Agnefestveien 3 Fax:
4577 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 987517468
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/2004
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Lister Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.52%
Resultat  
  
162.63%
Egenkapital  
  
38.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 691.000 799.000 861.000 936.000 961.000
Resultat: 62.000 -99.000 75.000 10.000 118.000
Egenkapital: 156.000 113.000 269.000 193.000 183.000
Regnskap for  Lyngdal Data
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 691.000 799.000 861.000 936.000 961.000
Driftskostnader -629.000 -896.000 -784.000 -924.000 -841.000
Driftsresultat 62.000 -97.000 77.000 12.000 120.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -3.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 62.000 -99.000 75.000 10.000 118.000
Skattekostnad -18.000 -57.000 0 0 0
Årsresultat 43.000 -155.000 75.000 10.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 33.000 41.000 50.000 63.000
Sum omløpsmidler 228.000 192.000 228.000 158.000 140.000
Sum eiendeler 248.000 225.000 269.000 208.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 112.000 268.000 192.000 182.000
Sum egenkapital 156.000 113.000 269.000 193.000 183.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 20.000 44.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 112.000 -20.000 -29.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 247.000 225.000 269.000 208.000 203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 691.000 799.000 861.000 932.000 960.000
Andre inntekter 0 0 1.000 4.000 1.000
Driftsinntekter 691.000 799.000 861.000 936.000 961.000
Varekostnad -284.000 -535.000 -445.000 -595.000 -627.000
Lønninger -151.000 -143.000 -164.000 -129.000 -87.000
Avskrivning -13.000 -8.000 -10.000 -12.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -210.000 -177.000 -174.000 -127.000
Driftskostnader -629.000 -896.000 -784.000 -924.000 -841.000
Driftsresultat 62.000 -97.000 77.000 12.000 120.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -3.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 -155.000 75.000 10.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 8.000 10.000 13.000 16.000
Sum Immatrielle midler 0 8.000 10.000 13.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 23.000 29.000 36.000 45.000
Sum varige driftsmidler 18.000 23.000 29.000 36.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 20.000 33.000 41.000 50.000 63.000
Varebeholdning 54.000 47.000 78.000 66.000 80.000
Kundefordringer 21.000 12.000 70.000 56.000 42.000
Andre fordringer 76.000 85.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 77.000 49.000 80.000 35.000 18.000
Sum omløpsmidler 228.000 192.000 228.000 158.000 140.000
Sum eiendeler 248.000 225.000 269.000 208.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 112.000 268.000 192.000 182.000
Sum egenkapital 156.000 113.000 269.000 193.000 183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 20.000 44.000 17.000
Leverandørgjeld 15.000 -2.000 -66.000 -68.000 -75.000
Betalbar skatt 0 13.000 -44.000 -41.000 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 70.000 59.000 62.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 32.000 32.000 19.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 112.000 -20.000 -29.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 247.000 225.000 269.000 208.000 203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.000 80.000 248.000 187.000 137.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.7 -11.4 -5.4 46.7
Likviditetsgrad 2 2.0 1.3 -7.4 -3.1 20.1
Soliditet 63.2 50.2 100.0 92.8 90.1
Resultatgrad 9.0 -12.1 8.9 1.3 12.5
Rentedekningsgrad -97.0 25.7 6.0 60.0
Gjeldsgrad 0.6 1.0 0.0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 25.1 -43.1 28.6 5.8 59.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex