Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngdal Campingpark AS
Juridisk navn:  Lyngdal Campingpark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38343030
Postboks 120 Agnefestvn Fax: 38343031
4575 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Lyngdal
Org.nr: 948621843
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/20/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Regnskap Og Revisjon Farsund As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.4%
Resultat  
  
372.41%
Egenkapital  
  
302.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.157.000 2.967.000 2.881.000 2.986.000 2.583.000
Resultat: 711.000 -261.000 -186.000 978.000 410.000
Egenkapital: 673.000 167.000 427.000 613.000 600.000
Regnskap for  Lyngdal Campingpark AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.157.000 2.967.000 2.881.000 2.986.000 2.583.000
Driftskostnader -2.000.000 -3.012.000 -2.750.000 -1.733.000 -1.825.000
Driftsresultat 1.158.000 -46.000 132.000 1.252.000 758.000
Finansinntekter 12.000 10.000 7.000 7.000 0
Finanskostnader -458.000 -225.000 -325.000 -282.000 -348.000
Finans -446.000 -215.000 -318.000 -275.000 -348.000
Resultat før skatt 711.000 -261.000 -186.000 978.000 410.000
Skattekostnad -194.000 0 0 0 -62.000
Årsresultat 506.000 -261.000 -186.000 978.000 348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.143.000 6.795.000 7.441.000 7.492.000 9.698.000
Sum omløpsmidler 942.000 383.000 534.000 210.000 75.000
Sum eiendeler 7.085.000 7.178.000 7.975.000 7.702.000 9.773.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 -433.000 -173.000 13.000 0
Sum egenkapital 673.000 167.000 427.000 613.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 5.429.000 2.914.000 3.070.000 3.009.000 4.245.000
Sum kortsiktig gjeld 983.000 4.096.000 4.478.000 4.079.000 4.927.000
Sum gjeld og egenkapital 7.085.000 7.177.000 7.975.000 7.701.000 9.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.800.000 2.967.000 2.881.000 2.771.000 2.583.000
Andre inntekter 357.000 0 0 215.000 0
Driftsinntekter 3.157.000 2.967.000 2.881.000 2.986.000 2.583.000
Varekostnad -54.000 -140.000 -3.000 -36.000 -93.000
Lønninger -139.000 -998.000 -1.040.000 -48.000 -64.000
Avskrivning -617.000 -621.000 -612.000 -550.000 -652.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.190.000 -1.253.000 -1.095.000 -1.099.000 -1.016.000
Driftskostnader -2.000.000 -3.012.000 -2.750.000 -1.733.000 -1.825.000
Driftsresultat 1.158.000 -46.000 132.000 1.252.000 758.000
Finansinntekter 12.000 10.000 7.000 7.000 0
Finanskostnader -458.000 -225.000 -325.000 -282.000 -348.000
Finans -446.000 -215.000 -318.000 -275.000 -348.000
Konsernbidrag 0 0 0 965.000 640.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 506.000 -261.000 -186.000 978.000 348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.906.000 6.455.000 6.974.000 7.339.000 9.442.000
Maskiner anlegg 27.000 37.000 48.000 0 0
Driftsløsøre 200.000 292.000 384.000 20.000 58.000
Sum varige driftsmidler 6.133.000 6.785.000 7.406.000 7.359.000 9.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 35.000 133.000 198.000
Sum anleggsmidler 6.143.000 6.795.000 7.441.000 7.492.000 9.698.000
Varebeholdning 0 33.000 33.000 33.000 33.000
Kundefordringer 170.000 72.000 163.000 6.000 17.000
Andre fordringer 761.000 207.000 248.000 134.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 71.000 90.000 36.000 5.000
Sum omløpsmidler 942.000 383.000 534.000 210.000 75.000
Sum eiendeler 7.085.000 7.178.000 7.975.000 7.702.000 9.773.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 -433.000 -173.000 13.000 0
Sum egenkapital 673.000 167.000 427.000 613.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.429.000 2.914.000 3.070.000 3.009.000 4.245.000
Leverandørgjeld 696.000 637.000 751.000 510.000 457.000
Betalbar skatt 121.000 0 0 18.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 171.000 213.000 18.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 3.288.000 3.513.000 3.534.000 4.399.000
Sum kortsiktig gjeld 983.000 4.096.000 4.478.000 4.079.000 4.927.000
Sum gjeld og egenkapital 7.085.000 7.177.000 7.975.000 7.701.000 9.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -41.000 -3.713.000 -3.944.000 -3.869.000 -4.852.000
Likviditetsgrad 1 1 0.1 0.1 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 9.5 2.3 5.4 8.0 6.1
Resultatgrad 36.7 -1.6 4.6 41.9 29.3
Rentedekningsgrad 2.5 -0.2 0.4 4.5 2.2
Gjeldsgrad 9.5 4 17.7 11.6 15.3
Total kapitalrentabilitet 16.5 -0.5 1.7 16.3 7.8
Signatur
16.08.2010
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORAMNN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex